latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
О Народној банци Србије

Организациона шема Народне банке Србије

 

    ГУВЕРНЕР
Јоргованка Табаковић
   
Вицегувернер
Драгана Станић
Вицегувернер 
Жељко Јовић
  Вицегувернер
Ана Ивковић
Генерални секретар
Наташа Тањевић
Сектор за платни систем Сектор за контролу пословања банака Кабинет гувернера Центар за сарадњу са домаћим и међународним институцијама и финансијским организацијама Дирекција за рачуноводство и финансије
  Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања Сектор за монетарне и девизне операције Центар за реструктурирање банака Дирекција за опште послове
  Сектор за заштиту корисника финансијских услуга Сектор за девизне послове и кредитне односе сa иностранством   Дирекција за набавке
  Центар за посебну контролу - АМL Сектор за економска истраживања и статистику   Филијала у Београду
(општи послови)
  Центар за супервизију информационих система Сектор за финансијску стабилност   Филијала у Новом Саду
(општи послови)
    Сектор за принудну наплату    
    Сектор за послове с готовином    
    Дирекција за законодавно-правне послове    
    Дирекција за људске ресурсе и организациона питања    
    Дирекција за информационо-комуникационе технологије    
    Интерна ревизија    
    Центар за извештавање и анализу    
    Центар за контролинг    
    Филијала у Београду
(послови с готовином)
   
    Филијала у  Новом Саду
(послови с готовином)
   
    Филијала у Нишу    
    Филијала у Крагујевцу    
    Филијала у Ужицу    
    Завод за израду новчаница и кованог новца - Топчидер