latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
О Народној банци Србије | Друштвена одговорност

Друштвена одговорност Народне банке Србије

Друштвена одговорност подразумева вођење бриге о утицају сопственог пословања на заједницу и њене ресурсе. Један од кључних ресурса за институцију каква је Народна банка Србије јесте поверење грађана. Оно се гради континуираним и отвореним дијалогом између заинтересованих страна и искреном посвећеношћу разумевању проблема и потреба најшире заједнице. Својим бројним активностима на различитим пољима друштвеног живота, Народна банка настоји тај дијалог да проширује и унапређује.

Заштита и едукација корисника финансијских услуга

Увођењем функције заштите корисника финансијских услуга 2007. године, Народна банка Србије имала је за циљ да унапреди активности на јачању фер односа финансијских институција према корисницима финансијских услуга и неговање добре пословне праксе, као и да, у оквиру својих овлашћења, обезбеди заштиту њихових права и интереса. Да би се реализовао тај циљ, основне активности Центра усмерене су на информисање о финансијским производима и услугама и пружање одговора корисницима путем Инфо-центра (бесплатним позивом на број 0800 111 110), као и на разматрање приговора корисника финансијских услуга и спровођење поступка посредовања – медијације ради покушаја мирног решења спорног односа. Поред тога, Центар едукује и информише јавност у вези с различитим финансијским производима и услугама, сличностима и разликама међу њима. Сходно томе, основан је сајт Tvojnovac.nbs.rs намењен грађанима, тј. онима који желе да сазнају нешто више о финансијским производима, њиховом концепту и ризицима које ти производи носе. Да би информације биле доступније грађанимa широм Србије, Народна банка Србије је отворила канцеларије за финансијску едукацију грађана у својим филијалама у Крагујевцу, Нишу, Новом Саду, Ужицу и Београду. Штампањем и дистрибуцијом едукативних брошура и лифлета, као и јавним медијским наступима, Народна банка Србије информише јавност не само о финансијским производима и услугама већ и о другим активностима из своје надлежности.

Организовањем и одржавањем трибина у местима и градовима широм Србије Народна банка Србије доприноси остваривању непосредне комуникације са свим заинтересованим грађанима и на тај начин унапређује информисање јавности.

Активности у области културе и образовања

Као национална и европска институција и активан партнер у едукацији најшире јавности, Народна банка Србије је омогућила да се јавност, како домаћа тако и инострана, упозна са специфичним аспектом наше културне баштине који чине како новац и поруке које он емитује путем својих ликовних решења, тако и само здање Банке, једно од најлепших остварења у Београду у XIX веку. Свесна своје улоге и значаја у друштву, Народна банка Србије је отворила Центар за посетиоце, који спроводи изложбене и едукативне активности с циљем да се грађани, посебно младе генерације, упознају с улогом централне банке и разним аспектима новца. Центар за посетиоце, ослањајући се на традицију, али и с погледом на будућност, поред основних изложбених активности, обогаћених интерактивним садржајима, филмовима, предавањима и дидактичким материјалом за циљане групе посетилаца, спроводи и посебне програме за ученике основних и средњих школа и студенте, који се састоје из предавања, квиз игрица, радионица и турнира у едукативним играма.

Народна банка Србије је и активан учесник културних манифестација као што су: „Међународни дан Франкофоније“, „Ноћ музеја“, „Дани европске баштине“, „Фестивал науке“, и „Дани Београда“. Такође, Народна банка Србије организује манифестацију „Дан отворених врата“ и уступа изложбени простор хола зграде на Славији за организацију манифестација са различитим културним и друштвеним садржајима.

Центар за посетиоце је добитник годишње награде Националног комитета Међународног савета музеја (ICOM) за пројекат године у 2007. години, с образложењем да „оснивање Центра за посетиоце и његове активности представљају јединствен музеолошки пројекат у нашој средини, који може да послужи као пример другим значајним државним институцијама“.

На првом Међународном самиту за финансијску едукацију деце и омладине, одржаном у априлу 2012. године у Амстердаму, у организацији Међународног покрета за финансијску едукацију деце и омладине, Народна банка Србије је добила признање за изванредан допринос, визионарство и иновативан приступ који примењује у области финансијске едукације младих у својој држави.

Донације и хуманитарне активности

У области друштвене одговорности, Народна банка Србије је усмерена на промовисање и реализацију активности којима остварује позитиван утицај на радно и друштвено окружење, уз што масовније укључивање запослених.

Запослени у Народној банци Србије акценат стављају на помоћ социјално угроженим категоријама становништва и деци са инвалидитетом. Поред организовања и учествовања у хуманитарним акцијама за помоћ овим циљним групама, једном годишње организује се и волонтерска акција у којој запослени својим радом доприносе решавању одређеног друштвеног проблема.

Током претходних година сарадња је успостављена с центрима, школама и удружењима за децу и омладину с различитим видовима инвалидитета. Та сарадња огледа се у одржавању традиционалних продајних изложби украсних и употребних предмета које су корисници тих установа израдили. Изложбе се одржавају два пута годишње, пред ускршње и новогодишње празнике, у седишту и Филијали у Новом Саду.

У сарадњи с хуманитарним организацијама, једном годишње организују се акције прикупљања хране у седишту и филијалама Народне банке Србије. На тај начин развијају се и локална партнерства са организацијама из Ниша, Ужица, Крагујевца и Новог Сада. Такође, за кориснике домова за децу са инвалидитетом запослени у Народној банци Србије традиционално припремају новогодишње пакетиће.

Запослени у Народној банци Србије воде рачуна и о заштити животне средине. Од априла 2008. године у седишту је започето с праксом одвајања и прикупљања папира, пет амбалаже и мешаног отпада. У току 2011. године са сортирањем отпада започели су и запослени у филијалама. Такође, захваљујући различитим мерама које се примењују, свакодневно се остварује уштеда у потрошњи папира.

Одлуком гувернера о условима и начину додељивања донација и хуманитарне помоћи утврђени су услови и начин на који се донације и хуманитарна помоћ додељују из средстава Народне банке Србије. Средства за донације и хуманитарну помоћ утврђују се финансијским планом Народне банке Србије на годишњем нивоу. На основу те одлуке формирана је седмочлана комисија која је утврдила критеријуме којима се руководи при разматрању захтева за доделу донација, односно хуманитарне помоћи. Под условима и на начин који су утврђени том одлуком може се додељивати и опрема коју је Народна банка Србије расходовала на прописан начин.

Одговоран однос према запосленима

Полазиште свих активности Народне банке су људи који у њој раде, па је, самим тим, одговорна политика запошљавања предуслов успешног функционисања институције у свим областима. Ради постизања веће мотивисаности, компетентности, професионалности и ефикасности својих запослених, Банка пружа различите могућности стручног усавршавања, као што су завршетак студија и преквалификација, постдипломске студије, семинари у земљи и иностранству, стицање међународно признатих сертификата, као и курсеви страних језика.

Сазнајте више...
Активности
Извештај о друштвеној одговорности Народне банке Србије

Погледајте...
Заштита корисника финансијских услуга
Финансијска едукација
Центар за посетиоце
Глобални договор Уједињених нација