latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Прописи

Прописи из области послова надзора над платним институцијама и институцијама електронског новца

Одлука о стандардима стабилног и сигурног пословања у делу пружања платних услуга преко заступника
„Службени гласник РС“, бр. 57/2019

Одлука о спровођењу одредаба Закона о платним услугама које се односе на давање дозвола и сагласности Народне банке Србије
„Службени гласник РС“, бр. 55/2015, 82/2015, 29/2018 и 15/2019

Одлука о изменама и допунама Одлуке о спровођењу одредаба Закона о платним услугама које се односе на давање дозвола и сагласности Народне банке Србије
„Службени гласник РС“, бр. 15/2019

Одлука о спровођењу одредаба Закона о платним услугама које се односе на давање дозвола и сагласности Народне банке Србије
„Службени гласник РС“, бр. 55/2015, 82/2015 и 29/2018

Одлука о капиталу и адекватности капитала платних институција и институција електронског новца 
„Службени гласник РС“, бр. 55/2015

Одлука о системима управљања и унутрашњих контрола платних институција и институција електронског новца и о заштити новчаних средстава корисника платних услуга и ималаца електронског новца
„Службени гласник РС“, бр. 55/2015 и 65/2019

Одлука о ближим условима и начину вршења надзора над платним институцијама, институцијама електронског новца и јавним поштанским оператором
„Службени гласник РС“, бр. 55/2015

Одлука о садржини регистара платних институција и институција електронског новца, као и о ближим условима и начину вођења тих регистара
„Службени гласник РС“, бр. 55/2015 и 15/2019

Одлука о изменама и допунама Одлуке о садржини регистара платних институција и институција електронског новца, као и о ближим условима и начину вођења тих регистара
„Службени гласник РС“, бр. 15/2019

Одлука о садржини регистара платних институција и институција електронског новца, као и о ближим условима и начину вођења тих регистара
„Службени гласник РС“, бр. 55/2015

Одлука о спровођењу одредаба Закона о рачуноводству које се односе на контни оквир, финансијске извештаје и статистички извештај за платне институције и институције електронског новца
„Службени гласник РС“, бр. 55/2015

Одлуке у вези са спречавањем прања новца и финансирања тероризма

Одлука о смерницама за примену одредаба Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма за обвезнике над којима Народна банка Србије врши надзор
„Службени гласник РС“, бр. 13/2018, 103/2018 и 57/2019

Одлука о изменама и допунама Одлуке о смерницама за примену одредаба Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма за обвезнике над којима Народна банка Србије врши надзор
„Службени гласник РС“, бр. 57/2019

Одлука о условима и начину утврђивања и провере идентитета физичког лица коришћењем средстава електронске комуникације
"Службени гласник РС", бр. 15/2019