latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Прописи

Прописи из области супервизије информационих система финансијских институција

Одлука о минималним стандардима управљања информационим системом финансијске институције
„Службени гласник РС“, бр. 23/2013, 113/2013, 2/2017 и 88/2019

Одлука о изменама и допунама Одлуке о минималним стандардима управљања информационим системом финансијске институције
„Службени гласник РС“, бр. 88/2019

Одлука о минималним стандардима управљања информационим системом финансијске институције
„Службени гласник РС“, бр. 23/2013, 113/2013 и 2/2017

Одлука о условима и начину утврђивања и провере идентитета физичког лица коришћењем средстава електронске комуникације
"Службени гласник РС", бр. 15/2019