latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Прописи

Прописи из области сервисирања јавног дуга

Сервисирање старе девизне штедње

Одлука о емисији обвезница Савезне Републике Југославије за измирење обавеза по основу девизне штедње грађана 
"Службени лист СРЈ", бр. 4/2001, 6/2001 и 27/2001

Одлука о емисији обвезница Републике Србије за измирење обавеза по основу девизне штедње грађана 
"Службени гласник РС", бр. 48/2002 и 56/2002

Одлука о ближим условима и начину вршења конверзије штедних улога грађана у обвезнице Републике Србије и Републике Црне Горе 
"Службени лист СРЈ", бр. 44/2002

Одлука о начину и условима издавања потврде о утврђивању права на исплату доспелих обавеза депонентима Дафимент банке а.д. Београд у ликвидацији и грађанима који су девизна средства положили код Банке приватне привреде Црне Горе д.д. Подгорица 
"Службени гласник РС", бр. 48/2002

Одлука о ближим условима и начину вршења конверзије девизних депозита грађана орочених код Дафимент банке ад Београд, у ликвидацији и девизних средстава грађана положених код Банке приватне привреде Црне Горе дд Подгорица у обвезнице Републике Србије, начину књиговодственог евидентирања и регистрације обвезница 
"Службени гласник РС", бр. 48/2002 и 56/2002

Одлука о условима наплате обвезница Републике Србије за измирење обавеза по основу девизне штедње грађана 
"Службени гласник РС", бр. 52/2002

Сервисирање зајма за привредни развој

Уредба о условима вршења конверзије утврђених потраживања и регистрацији, начину исплате и повлачењу обвезница издатих по основу уплате девизних средстава зајма за привредни развој 
"Службени гласник РС", бр. 95/2004