latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Прописи

Прописи из области рачуноводства

Прописи у примени од 1. јануара 2018.

Одлука о обрасцима и садржини позиција у обрасцима финансијских извештаја за банке (примењује се од 1. јануара 2018. године)
"Службени гласник РС", бр. 101/2017

Одлука о изменама Одлуке о обрасцима и садржини позиција у обрасцима финансијских извештаја за банке (примењује се од 19. маја 2018. године)
"Службени гласник РС", бр. 38/2018

Одлука о обрасцима и садржини позиција у обрасцима финансијских извештаја за банке 
"Службени гласник РС", бр. 101/2017 и 38/2018

Одлука о измени и допуни Одлуке о обрасцима и садржини позиција у обрасцима финансијских извештаја за банке
"Службени гласник РС", бр. 103/2018

Одлука о обрасцима и садржини позиција у обрасцима финансијских извештаја за банке 
"Службени гласник РС", бр. 101/2017, 38/2018 и 103/2018

Одлука о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за банке (примењује се од 1. јануара 2018. године)
"Службени гласник РС", бр. 71/2014, 135/2014 и 101/2017

Одлука о изменама Одлуке о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за банке 
"Службени гласник РС", бр. 13/2019

Одлука о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за банке
"Службени гласник РС", бр. 71/2014, 135/2014, 101/2017 и 13/2019

Oдлукa о прикупљању, обради и достављању података о стању и структури рачуна из Контног оквира (примењује се од 1. јануара 2018. године)
"Службени гласник РС", бр. 101/2017

Одлука о измени Oдлуке о прикупљању, обради и достављању података о стању и структури рачуна из Контног оквира
"Службени гласник РС", бр. 13/2019

Oдлукa о прикупљању, обради и достављању података о стању и структури рачуна из Контног оквира
"Службени гласник РС", бр. 101/2017 и 13/2019

Прописи у примени од 31. децембра 2014. 

Одлука о обрасцима и садржини позиција у обрасцима финансијских извештаја за банке
"Службени гласник РС", бр. 71/2014 и 135/2014

Oдлукa о облику и садржају статистичког извештаја за банке
"Службени гласник РС", бр. 71/2014

Одлука о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за банке
"Службени гласник РС", бр. 71/2014 и 135/2014

Oдлукa о прикупљању, обради и достављању података о стању и структури рачуна из Контног оквира
"Службени гласник РС", бр. 71/2014 и 135/2014

Прописи на снази до 31. децембра 2014.

Правилник о обрасцима и садржини позиција у обрасцима финансијских извештаја за банке 
"Службени гласник РС", бр. 74/2008, 3/2009, /исправка 12/2009/ и 5/2010

Правилник о обрасцима и садржини позиција у обрасцима консолидованих финансијских извештаја за банке 
"Службени гласник РС", бр. 74/2008, 3/2009, /исправка 12/2009/, 26/2009 и 5/2010

Правилник о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за банке 
"Службени гласник РС", бр. 98/2007, 57/2008 и 3/2009

Упутство о обавези и начину прикупљања, обраде и достављања података о стању и структури пласмана, потраживања и обавеза банака 
“Службени гласник РС“, бр. 62/2010 и 89/2011

Прописи на снази до 1. јула 2008.

Упутство о обавези и начину евидентирања, прикупљања, обраде и достављања података о књиговодственом стању рачуна банака и других финансијских организација 
"Службени гласник РС", бр. 15/2007

Правилник о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за банке и друге финансијске организације 
"Службени гласник РС", бр. 8/2007, /исправка 16/2007/

Упутство о аналитичким рачунима у Контном оквиру за банке и друге финансијске организације 
"Службени гласник РС", бр. 15/2007, /исправка 18/2007/

Сазнајте више...
Најчешће постављана питања из области рачуноводствених прописа
Захтев за повраћај уплаћених средстава