latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Монетарна политика | Начин деловања монетарне политике

Начин деловања монетарне политике

Трансмисиони механизам монетарне политике

Трансмисиони механизам монетарне политике представља процес преко кога монетарна политика утиче на макроекономске агрегате као што су агрегатна тражња, производња и цене. Он се испољава кроз различите канале, утиче на различите агрегате и тржишта, променљивом брзином и интензитетом. Идентификација трансмисионих канала омогућава да се утврди најефикаснији скуп инструмената монетарне политике и избор почетка његове примене.

Веза између трансмисионог механизма и мера монетарне политике представљена је схемом: Одлуке монетарне политике и трансмисиони механизам .

Текућа и очекивана монетарна политика утичу на тржиште новца и финансијско тржиште. Промене на тим тржиштима утичу даље на тржиште робе и услуга и, на крају, на агрегатну тражњу, производњу и цене. Коначно, привредна активност и инфлација повратно утичу на монетарну политику.

Трансмисиони канали монетарне политике

Главни канали монетарног трансмисионог механизма су: