latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Платни систем

Платни систем

Платни систем, у најширем смислу, представља скуп система за трансфер новчаних средстава који олакшавају циркулацију новца. Да би платни систем на задовољавајући начин обављао своју улогу, потребно је да се новчана средства што краће задржавају у каналима платног промета. Поред тога, систем треба да буде поуздан, што првенствено значи безбедно извршавање трансакција и постојање континуитета расположивости према корисницима. Извршавање трансакција по економски прихватљивим ценама такође је значајна карактеристика која доприноси квалитету платног система.

С обзиром на то да платни систем утиче на брзину економских токова, трошкове и ликвидност учесника, као и да представља канал за трансмисију мера монетарне политике, односно да његово неадекватно функционисање може да наруши поверење јавности у целокупни финансијски систем – јасна је изразита заинтересованост централне банке да обезбеди његово поуздано и ефикасно функционисање.

У складу са законом, Народна банка Србије је овлашћена да уређује, контролише и унапређује функционисање платног промета у Републици Србији.


Плаћање картицом DinaCard на шалтерима Управе за трезор
14.02.2020. DinaCard је једина картица у Србији којом је на шалтерима Управе за трезор Министарства финансија...
 
Континуирани раст броја трансакција реализованих у Систему за инстант плаћања
14.02.2020. У циљу стварања услова за примену иновативних сервиса у области платних услуга...
Рад RTGS система, клиринг система и система међубанкарског и међународног клиринга плаћања у девизама за јануар
04.02.2020. У RTGS систему и клиринг систему Народне банке Србије у јануару, за 20 радних дана...
 
Рад IPS НБС система за јануар
04.02.2020. У IPS НБС систему, који ради у режиму 24/7/365, за 31 дан у јануару реализована су...
 
Рад RTGS система, клиринг система и система међубанкарског и међународног клиринга плаћања у девизама у децембру
03.01.2020. У RTGS систему и клиринг систему Народне банке Србије у децембру...
 
Рад IPS НБС система у децембру
03.01.2020. У IPS НБС систему, који ради у режиму 24/7/365, за 31 дан у децембру реализовано...
 
Национална стратегија Републике Србије за мала плаћања 2019 - 2024
31.12.2019. Као институција одговорна за несметано функционисање платног промета у земљи и са иностранством, Народна банка Србије је...
 
Рад RTGS система, клиринг система и система међубанкарског и међународног клиринга плаћања у девизама за новембар
03.12.2019. У RTGS систему и клиринг систему Народне банке Србије у новембру, за 20 радних дана...
 
Рад IPS НБС система у новембру
03.12.2019. У IPS НБС систему, који ради у режиму 24/7/365, за 30 дана у новембру реализовано је 736.666 плаћања.
 
Плаћање картицом DinaCard на шалтерима Управе за трезор
04.11.2019. DinaCard је једина картица у Србији којом је на шалтерима Управе за трезор Министарства финансија...
 
Погледајте...
Прописи
Закон о платним услугама
Red Book - Serbia
Преглед рачуна банака
Преглед банака које учествују у међународном клирингу плаћања
Листа учесника у IPS НБС систему
Водич за трговце - Закон о међубанкарским накнадама
Накнаде пружалаца платних услуга повезане с платним рачунима
Национална стратегија Републике Србије за мала плаћања 2019 - 2024