latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Платни систем

Платни систем

Платни систем, у најширем смислу, представља скуп система за трансфер новчаних средстава који олакшавају циркулацију новца. Да би платни систем на задовољавајући начин обављао своју улогу, потребно је да се новчана средства што краће задржавају у каналима платног промета. Поред тога, систем треба да буде поуздан, што првенствено значи безбедно извршавање трансакција и постојање континуитета расположивости према корисницима. Извршавање трансакција по економски прихватљивим ценама такође је значајна карактеристика која доприноси квалитету платног система.

С обзиром на то да платни систем утиче на брзину економских токова, трошкове и ликвидност учесника, као и да представља канал за трансмисију мера монетарне политике, односно да његово неадекватно функционисање може да наруши поверење јавности у целокупни финансијски систем – јасна је изразита заинтересованост централне банке да обезбеди његово поуздано и ефикасно функционисање.

У складу са законом, Народна банка Србије је овлашћена да уређује, контролише и унапређује функционисање платног промета у Републици Србији.


Рад RTGS система, клиринг система и система међубанкарског и међународног клиринга плаћања у девизама за новембар
03.12.2019. У RTGS систему и клиринг систему Народне банке Србије у новембру, за 20 радних дана...
 
Рад IPS НБС система у новембру
03.12.2019. У IPS НБС систему, који ради у режиму 24/7/365, за 30 дана у новембру реализовано је 736.666 плаћања.
 
Плаћање картицом DinaCard на шалтерима Управе за трезор
04.11.2019. DinaCard је једина картица у Србији којом је на шалтерима Управе за трезор Министарства финансија...
 
Рад IPS НБС система за октобар
04.11.2019. У IPS НБС систему, који ради у режиму 24/7/365, за 31 дан у октобру...
 
Рад RTGS система, клиринг система и система међубанкарског и међународног клиринга плаћања у девизама у октобру
04.11.2019. У RTGS систему и клиринг систему Народне банке Србије у октобру, за 23 радна дана...
 
Годину дана рада система за инстант плаћања – IPS НБС система
22.10.2019. Раме уз раме с најзначајнијим финансијским институцијама у свету, пре тачно годину дана...
 
Знатно повећан број POS уређаја код трговаца
16.10.2019. После мање од годину дана примене Закона о међубанкарским накнадама и посебним правилима пословања код платних трансакција на основу платних картица, подаци указују на веома позитивне трендове у погледу даљег развоја и повећања ефикасности безготовинских плаћања у Србији...
 
Рад RTGS система, клиринг система и система међубанкарског и међународног клиринга плаћања у девизама у септембру
03.10.2019. У RTGS систему и клиринг систему Народне банке Србије у септембру, за 21 радни дан...
 
Рад IPS НБС система у септембру
02.10.2019. У IPS НБС систему, који ради у режиму 24/7/365, за 30 данa у септембру...
 
Рад IPS НБС система у августу
03.09.2019. У IPS НБС систему, који ради у режиму 24/7/365, за 31 дан у августу...
 
Погледајте...
Прописи
Закон о платним услугама
Red Book - Serbia
Преглед рачуна банака
Преглед банака које учествују у међународном клирингу плаћања
Листа учесника у IPS НБС систему
Накнаде у вези с пружањем услуге инстант трансфера одобрења
Водич за трговце - Закон о међубанкарским накнадама
Накнаде пружалаца платних услуга повезане с платним рачунима