latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Односи са иностранством | Програм донација

Програм донација

Донације и хуманитарна помоћ из иностранства примају се на основу Закона о донацијама и хуманитарној помоћи који је усвојен у септембру 2001. године (“Службени лист СРЈ“ бр.53/2001). По овом закону примаоци донација могу бити државни органи, јединице локалне самоуправе, јавна предузећа, јавне установе, друге организације и заједнице које не остварују добит, као и домаће и стране хуманитарне организације.

Овим законом такође је регулисано да донације и хуманитарна помоћ могу бити у роби, услугама, новцу, хартијама од вредности, имовинским и другим правима.

Све активности на планирању, обезбеђивању и коришћењу донација и хуманитарне помоћи из иностранства координира Министарство финансија Владе Републике Србије.

Донације у девизама у корист државних органа и организација уплаћују се преко рачуна Народне банке Србије у иностранству.

У периоду 2000. - јун 2019. године на рачуне Народне банке Србије у иностранству а у корист државних органа и организација уплаћене су девизе у противвредности од УСД 1.412.278.871,31 и то по годинама:

2000/2001. USD 92.967.622,67
2002. USD 128.737.819,48
2003. USD 48.222.417,36
2004. USD 8.603.038,87
2005. USD 49.000.445,94
2006. USD 21.767.221,30
2007. USD 26.972.349,31
2008 . USD 38.359.944,25
2009. USD 96,296,908.35
2010. USD 113.967.848,03
2011. USD 73.722.388,32
2012.  USD 59.366.608,02
2013. USD  56.869.163,03
2014. USD  54.650.343,09
2015. USD  87.366.875,65
2016. USD 50.183.539,69
2017 USD 146.139.812,80
2018.  USD 234.658.078,14
2019. (до 30. јуна) USD 24.426.447,01
УКУПНО USD 1.412.278.871,31

Донације у роби по међудржавним споразумима у корист државних органа и организација евидентирају се на ванбилансним рачунима код НБС. Међудржавни споразуми о донацијама у роби до сада су потписани са владама НР Кине и Јапана.

 

Сазнајте више...
Донације у роби