latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Платне услуге и електронски новац | Електронско достављање података

Електронско достављање података платних институција и институција електронског новца Народној банци Србије

 

Упутство о електронском достављању података платних институција и институција електронског новца о капиталу и адекватности капитала (датум ажурирања: 26. 09. 2016)  

Техничко Упутство за електронско достављање Народној банци Србије података о приговорима корисника које достављају банке, даваоци финансијског лизинга, платне институције, институције електронског новца и јавни поштански оператор, као и клијената и корисника услуга у делатности осигурања које банка и даваоци финансијског лизинга достављају Народној банци Србије

Упутсво којим се уређује електронска размена података између платних институција, институција електронскох новца и овлашћених мењача и Народне банке Србије у вези са трезорским пословима