latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Надзор осигурања | Информације о обављању делатности осигурања

Информације о стицању звања и усавршавању овлашћених посредника и овлашћених заступника у осигурању

 

Стручни испит – пријаве 

Додатни испит – пријаве 

Поновно полагање стручног/додатног испита – пријаве 

 

Приручник за обуку за полагање стручног испита за стицање звања овлашћеног посредника и овлашћеног заступника у осигурању

Захтев за повраћај уплате средстава на рачун Народне банке Србије у вези са стручним испитима у осигурању

Водич за континуирано професионално усавршавање 

Обавеза континуираног професионалног усавршавања овлашћених посредника и заступника у осигурању