latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Новац | Заштитни елементи новца

Презентација обуке за ручну проверу аутентичности и обраду новчаница и кованог новца који гласе на евро (Одлука о поступању с новцем за који постоји сумња да је фалсификован “Сл. гласник РС”, бр. 111/2017)

 

УПОЗОРЕЊЕ:

  1. Садржај ове презентације намењен је искључиво за потребе обуке запослених у складу са одлуком Народне банке Србије којом се регулише поступање са новцем за који постоји сумња да је фалсификован;

  2. Забрањено је фотографисање, преузимање, умножавање, растурање, мењање и коришћење ове презентације или њених делова у било које сврхе осим оне наведене под 1. Забрањено је и штампање, осим два документа и то „Тест за инструкторе“ и „Решен тест за инструкторе“, искључиво за потребе провере знања запослених који су похађали обуку;

  3. Злоупотреба се кажњава по закону.