latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Новац | Заштитни елементи новца

Презентација обуке за ручну проверу аутентичности и обраду готовог новца (Одлука о управљању токовима готовине “Сл. гласник РС”, бр. 60/2012 са изменама)

 

УПОЗОРЕЊЕ:

  1. Садржај ове презентације намењен је искључиво за потребе обуке запослених у складу са одлуком Народне банке Србије којом се регулише поступање са новцем за који постоји сумња да је фалсификован и одлуком којом се регулише управљање токовима готовине;

  2. Забрањено је фотографисање, преузимање, умножавање, растурање, мењање, штампање и коришћење ове презентације или њених делова у било које сврхе осим оне наведене под 1.

  3. Злоупотреба се кажњава по закону.