latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Статистика

Календар објављивања података за област економских односа са иностранством

Табеле – 2.5, 2.6 и Извештај званичних девизних резерви и девизне ликвидности 

Подаци за месец Датум објављивања података
Децембар 2018. 23. јануар 2019.
Јануар 2019. 25. март 2019.
Фебруар 2019. 25. март 2019.
Март 2019. 25. aприл  2019.
Април  2019. 27. мај 2019.
Мај 2019. 24. јун 2019.
Јун 2019. 23. јул 2019.
Јул 2019. 21. август 2019.
Август 2019. 23. септембар 2019.
Септембар 2019. 22. октобар 2019.
Октобар 2019. 21. новембар 2019.
Новембар 2019. 23. децембар 2019.
Децембар 2019. 23. јануар 2020.

Табела – Девизно тржиште 

Подаци за месец Датум објављивања података
Децембар 2018. 25. јануар 2019.
Јануар 2019. 25. фебруар 2019.
Фебруар 2019. 25. март 2019.
Март 2019. 25. aприл  2019.
Април  2019. 24. мај 2019.
Мај 2019. 25. јун 2019.
Јун 2019. 25. јул 2019.
Јул 2019. 23. август 2019.
Август 2019. 25. септембар 2019.
Септембар 2019. 25. октобар 2019.
Октобар 2019. 25. новембар 2019.
Новембар 2019. 25. децембар 2019.
Децембар 2019. 24. јануар 2020.