latinica | english

Изложба „Век осигурања у Србији. Развој делатности осигурања 1839-1941“

Изложба под називом „Век осигурања у Србији. Развој делатности осигурања 1839-1941“, званично је отворена у Центру за посетиоце Народне банке Србије (Краља Петра 12), у петак, 13. новембра 2009.године.

Изложбу су, уз присуство званица из културног и јавног живота, представника финансијских организација у Србији, као и великог броја новинара, свечано отворили министар просвете Жарко Обрадовић и гувернер Радован Јелашић.

Изложбену поставку, која садржи више од 200 оригиналних експоната (архивских докумената и историјских предмета) и мањи број скенираних материјала, прати и мултимедијална интерактивна презентација са приказом савременог аспекта осигурања у Србији.

Изложба је подељена на више целина. Увод представљају два зидна плаката у којима су приказане основне информације о изложби и теми изложбе, као и некретнине - најчешће велелепне палате - које су осигуравајућа друштва оставила у Београду.

Оригинални екпонати изложбе сврстани су у три групе. Прва се односи на рад страних осигуравајућих друштава у периоду Кнежевине и Краљевине Србије. Страни агенти, а потом и друштва, почели су с радом у Србији знатно пре домаћих друштава. Између осталих, овде је приказан рад бечког осигуравајућег друштва Анкер Ђенералија из Трста, британских друштава Норд Бритиш и Меркантил и Грешем, француских Униона и Ла национала, руске Росије итд.

Друга група експоната приказује рад домаћих осигуравајућих друштава током периода Краљевине Србије и Краљевине Југославије. Међу њима најзначајнија друштва су била Београдска задруга, Србија, Шумадија и Југославија .

Трећа група обухвата српска, југословенска и страна осигуравајућа друштва која су своју делатност у Србији развила у периоду између два светска рата. Посебну занимљивост изложбе представљају оригинални документи о осигуравању неких значајних личности из српске политичке, друштвене и привредне историје. Тако се овде може видети понуда за осигурање краљу Југославије Александру И Карађорђевићу, полиса за осигурање некретнине дугогодишњег српског и југословенског председника владе Николе Пашића, полисе вицегувернера Народне банке Марка Стојановића, полиса познатих индустријалаца браће Гођевац итд.

Поред примерака добијених захваљујући љубазности господина Радомира Благојевић из Београда, који је своју збирку докумената, историјских предмета и публикација из делатности осигурања поклонио Народној банци Србије, других појединачних примерака примљених као поклон и докумената Ахива Народне банке Србије, изложбу употпуњују и вредни експонати које су у ову сврху привремено уступили осигуравајућа друштва Уника и Дунав из Београда, Архив Југославије, као и проф. др Здравко Петровић и господин Алекса Јахно, приватни колекционари из Београда .

Овом приликом министар просвете упознат је са едукативним активностима које спроводи Народна банка Србије.У пратњи гувернера Јелашића и генералног секретара Гордане Петковић, министар је обишао и учионицу Центра за посетиоце, као и читаоницу Архива у којој се може истраживати архивска грађа настала радом Народне банке и других финансијских институција, и архивске депое (некадашње трезоре) у којима је смештена поменута документација.