latinica | english

Изложба “Ангажовани капитал - хартије од вредности на финансијском тржишту Србије у 19. и првој половини 20. века"

У препуном свечаном холу Народне банке Србије у Краља Петра 12, отворена је 7. априла изложба "Ангажовани капитал. Хартије одвредности на финансијском тржишту Србије у 19. и првој половини 20. века". Изложбу је свечано отворио Дејан Шошкић, гувернер Народне банке Србије, а бројним посетиоцима обратили су се и генерални секретар Удружења банака Србије Верољуб Дугалић, који је и донатор једног броја изложбених експоната, као и Саша Илић, директор Одељења за архивске послове и регистратурски материјал Народне банке Србије.

Посебно је истакнут значај открића привремене акције Привилеговане народне банке Краљевине Србије из 1884. године, као и сталне акције из 1913, пронађених приликом сређивања и обраде архивске грађе у Архиву Народне банке Србије крајем 2010. године, које су уз остали изворни и у већој мери необјављени материјал сада по први пут представљене најширој јавности.

Изложба "Ангажовани капитал. Хартије од вредности нафинансијском тржишту Србије у 19. и првој половини 20. века" има за циљ да, путем оригиналних примерака, пре свега акција акционарских друштава и обвезница зајмова, али и књига, фотографија и другог материјала, прикаже богатство хартија од вредности које су циркулисале на територији данашње Србије до почетка Другог светског рата. Такође, као прилог изложби, скениран је и обрађен већи број хартија од вредности, које дају потку пратећим текстовима на три велика и дванаест малих изложбених плаката.

Структурно, изложба је састављена из три целине. У првој је приказана Народна банка као акционарско друштво од свог оснивања до почетка 40-их година 20. века. У тој епохи, Народна банка је емитовала привремену акцију (1884), затим прву сталну акцију (1913), као и акцију у оквиру проширене југословенске државе (1925).

Друга изложбена целина приказује, кроз читав варијетет акција, лепезу коју су чинила акционарска друштва у тадашњој привреди Србије. Акционарски капитал био је покретач привређивања и покривао је све сфере економског живота − индустрију и рударство, трговину и саобраћај, банкарство и осигурање, али и културу и информисање.

У трећој целини, кроз представљање обвезница зајмова које је држава Србија, а после Првог светског рата и Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца (Југославија), закључивала у земљи и иностранству приказана су настојања да се до преко потребног капитала за улагања у инвестиционе и модернизацијске пројекте, али и за финансирање буџетског дефицита, дође путем задуживања.

На изложби је представљено преко сто оригиналних експоната и више десетина репродукција који су саставни делови збирки хартија од вредности, које се чувају у Народној банци Србије (Архив Народне банке, Збирка хартија од вредности − АНБ 30; Нумизматичка збирка НБС −НЗ НБС), као и збирке проф. др Верољуба Дугалића.

Изложба је затворена 3. октобра 2011. године.