latinica | english

Изложба фотографија „Призори блискости“

Изложба Призори блискости представља фотографије чији су аутори особе са интелектуалном ометеношћу, чланови и чланице организације Пер.Арт. Фотографије су направљене током 2009. и 2010. године фотоапаратима за једнократну употребу у аналогној техници. Током неколико година, кроз различите уметничке процесе, група се бавила темом града, својим свакодневним путањама, својим окружењем. Радови представљају наставак овог процеса, а идеја је била да чланови и чланице потпуно самостално, током летњих месеци, бележе призоре и ситуације из свог живота. Тако су настале ове  фотографије које показују креативне особености њихових аутора у визуелном документовању стварности а које се пре свега односе на неуобичајено кадрирање, велику стрпљивост и прецизност, фини осећај за детаље и специфично поимање простора. Призори блискости нам откривају  једну сасвим нову поетику стварности и позивају нас да се препустимо  другачијем погледу.

Пер.Арт у оквиру програма „Уметност и инклузија“ окупља особе са интелектуалном ометеношћу, њихове родитеље и чланове породица, професионалне уметнике из области позоришне, плесне и визуелне уметности, дефектологе, представнике институција културе, архитекте, студенте и ширу јавност у циљу заједничког рада на унапређивању квалитета живота особа са интелектуалном ометеношћу.

Група окупљена у Пер.Арт организацији од 1999. године континуирано и систематски истражује и обједињује теме везане за ову популацију у области уметности, културе и инклузије.

Својим активностима програм утиче на остваривање права особа са интелектуалном ометеношћу на уживање и стварање уметности и активног учествовања у културном животу друштвене заједнице.