latinica | english

„Дани европске баштине“ у Народној банци Србије

Народна банка Србије ће и ове године учествовати у „Данима европске баштине 2016“. Тим поводом, у суботу, 24. септембра, отвориће врата свог здања у Улици краља Петра 12 за групне посете грађана.

Овогодишња манифестација биће посвећена тeми „Културнo нaслeђe и зajeдницe – живeти с нaслeђeм“, која је oдaбрaнa да би се истaкли знaчaj и рaд зajeдницa, удружeњa, пoрoдицa, групa приjaтeљa и свих кojи упрaвљajу свojим културним нaслeђeм, штитe гa и промовишу нa брojнe нaчинe. Ова тема зaснивa се нa нaчeлимa Oквирнe кoнвeнциje Сaвeтa Eврoпe o врeднoсти културнoг нaслeђa зa друштвo.

Према програму који је планиран поводом „Дана европске баштине“, посетиоци ће, уз помоћ запослених, моћи да се упознају са историјатом изградње овог здања и занимљивим подацима о почетку рада Народне банке.

У Центру за посетиоце – музеју новца биће представљена основна нумизматичка поставка „Новац на тлу Србије“, обогаћена пратећим интерактивним садржајем.

На крају обиласка предвиђен је пригодан поклон – новчаница са сопственим ликом.

Термини за групне посете су 10.30, 12.30 и 14.30, за које је обавезно пријављивање. Пријављивање се врши радним данима од 10.00 до 16.00 часова на број телефона: 011/30-27-128, уз навођење броја личног документа, или на имејл: izlozba@nbs.rs.