latinica | english

Радионице

Радионица "Знамените личности представљене на динарским оптицајним новчаницама" (новчаница слагалица)

Опис: Радионица стрпљења и концентрације која се састоји од слагања девет оптицајних новчаница издања Народне банке Србије (које су у деловима).
Циљ:
 • да деца сазнају нешто више о знаменитим Србима чији су портрети представљени на девет оптицајних апоена;
 • да се мотивише логичко размишљање деце при слагању елемената и реконструкцији стварности.
Трајање: Један час и тридесет минута.
Узраст деце: Од 6 до 12 година.
Број учесника: До 20.
 

Радионица цртања "Новчаница по мом избору"

Опис: Радионица цртања током које деца, користећи своју машту, цртају новчаницу по свом избору.
Циљ:
 • подстицање и развијање креативних способности код деце;
 • упознавање са кованим и папирним новцем и обавезним елементима на новцу;
 • да се деца на забаван, занимљив и приступачан начин упознају са основним елементима које свака новчаница мора да садржи;
 • да се развијају креативно-уметничке способности код деце.
Трајање: Један час и тридесет минута.
Узраст деце: Од 6 до 12 година.
Број учесника: До 20.
 

Радионица "Динар наш новац"

Опис: Динар кроз историју, од српског средњовековног до оптицајног новца.
Циљ:
 • да деца сазнају нешто више од оног што могу да науче у школама у оквиру редовног школског програма;
 • да се код деце пробуди радозналост и жеља за новим сазнањима;
 • да се деца упознају са радом Народне банке Србије која је једина овлашћена да издаје наш новац – динар;
 • да се упознају са пореклом назива и историјатом националне валуте, до оптицајног новца.
Трајање: Један час и тридесет минута.
Узраст деце: Од 8 до 15 година.
Број учесника: До 20.
 

Радионица "Мој буџет и ја"

Опис: Учесници креирају породични буџет и уче како да га планирају за период од годину дана помоћу игре са ковертама. Савладавајући појмове трошења, задуживања и штедње, уче како разумно да управљају својим новцем и да планирају буџет.
Циљ:
 • да укаже на чињеницу да новац не постоји само да би се трошио већ да може да се штеди, улаже, донира;
 • да утиче на стварање финансијске културе код младих и развијање финансијске интелигенције, што подразумева разумно опхођење с новцем и паметно трошење новца;
 • да створи свест о значају планирања издатака, о неопходности пажљивог анализирања сопствених потреба, жеља и могућности и израде буџета;
 • да препознају ризик по буџет који носе бројне рекламе;
 • да схвате разлику између бруто и нето примања, суфицита и дефицита;
 • да схвате да штедња није луксуз, већ да може да послужи као врста обезбеђења;
 • да предупреди задуживање младих;
 • да ће, уколико су финансијски образовани, смањити стрес и боље спавати.
Трајање: Један час и тридесет минута.
Узраст деце: Од 15 до 18 година.
Број учесника: Уколико учесници играју појединачно 10, ако играју двоје по двоје 20, уколико су у групи по троје, 30.