latinica | english

За студенте

Намера Народне банке Србије у области финансијске едукације јесте да се студенти током студија додатно упознају с радом и функцијама централне банке, циљевима и инструментима монетарне политике. Поред посебних програма, обезбеђено је стручно вођење кроз основну и тематске изложбене поставке у објекту Банке у Краља Петра 12.

„Монетура“

Кроз занимљиву друштвену игру „Монетура“, студенти се укључују у свет креирања и спровођења монетарне политике једне земље.

Ради упознавања прво стручне, а затим и шире јавности с вођењем монетарне политике, Народна банка Србије је осмислила друштвену игру која на забаван, маштовит и интересантан начин уводи њене учеснике у свет креирања и спровођења монетарне политике, у складу са изазовима који се пред њу свакодневно постављају.

Упознавање домаће јавности с начинима вођења монетарне политике кроз друштвену игру, а посебно с појмом инфлације (од чега зависи, како се креће и шта све утиче на њено кретање), представља нови вид финансијске едукације који Народна банка Србије спроводи у складу са својим друштвено одговорним вредностима и циљевима.

„Монетура“ је друштвена игра на табли која представља функционисање Народне банке Србије у условима одржавања контролисане инфлације путем креирања и спровођења монетарне политике у односу на конкретне ситуације и утицаје.

Играње „Монетуре“ не захтева претходно економско предзнање, већ само добру вољу и жељу да се, кроз игру и надметање, учесници упознају са функционисањем монетарног система.

Играч се поставља у улогу гувернера, а затим се суочава с реалним животним ситуацијама у којима наш монетарни систем може да се нађе и тако, коришћењем одговарајућих мера које примењује Народна банка Србије, утиче на дату ситуацију. Применом одговарајућих мера играч осваја или губи поене и инфлацију одржава у границама жељене вредности. Поени који се освајају у игри представљају главно обележје успешности: стопу инфлације, вредност динара и поверење грађана. Поред тога, морају да се испуне три захтева (стабилност цена, финансијска стабилност и независност Народне банке) који омогућавају чланство у монетарном систему Европске уније. Победник игре је играч који први испуни све наведене задатке и у унутрашњем кругу табле дође до краја – до просечне инфлације Европске уније.

Игра је намењена ученицима средњих економских школа, студентима економских и других факултета на којима се проучавају предмети из банкарства и финансија, запосленима у Народној банци Србије и свима онима који би желели да се ближе упознају с вођењем монетарне политике. Игра је доступна и запосленима у другим централним банкама, гостима и сарадницима Народне банке Србије, који захваљујући двојезичним објашњењима могу да је користе без икаквог ограничења.

Предавања

За студенте се организују предавања руководилаца стручних организационих јединица Народне банке Србије на теме за које они покажу интересовање.

 

 

 

 

Монетарна авантура "Монетура"

Игра на табли