latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Прописи

Прописи из области послова издавања (емисије) новца и управљања токовима готовине

Новчанице и ковани новац [...]

Управљање токовима готовине

Одлука о управљању токовима готовине  
„Службени гласник РС“, бр. 60/2012, 64/2013, 115/2013 и 76/2016

Одлука о управљању токовима готовине преко агента
„Службени гласник РС“, бр. 82/2015 и 76/2016

Одлука о поступању с новцем за који постоји сумња да је фалсификован
„Службени гласник РС“, бр. 111/2017

Листа типова машина који су успешно прошли проверу рада 

Одлука о начину обављања послова у вези са ефективним страним новцем између Народне банке Србије и банака
"Службени гласник РС", бр. 51/2015

Упутство о извештавању о обради и промету новчаница и кованог новца који гласе на евро 
"Службени гласник РС", бр. 82/2019

Нумизматички новац

Одлукa о продаји у 2019. години нумизматичког новца с ликом Николе Тесле

Одлука о издавању и основним обележјима нумизматичког новца с ликом Николе Тесле
"Службени гласник РС", бр. 76/2019

Одлука о издавању и основним обележјима нумизматичког новца с ликом Николе Тесле
"Службени гласник РС", бр. 10/2018

Одлука о издавању пригодног кованог новца поводом 200-годишњице доласка Доситеја Обрадовића у Србију 
"Службени гласник РС", бр. 68/2007

Одлука о продаји у 2007. години пригодног кованог новца поводом 200-годишњице доласка Доситеја Обрадовића у Србију 
"Службени гласник РС", бр. 68/2007

Одлука о продаји у 2006. години пригодног кованог новца поводом 150-годишњице рођења Николе Тесле 
"Службени гласник РС", бр. 56/2006

Одлука о издавању пригодног кованог новца поводом 150-годишњице рођења Николе Тесле
"Службени гласник РС", бр. 56/2006

Одлука о продаји у 2004. години пригодног златног кованог новца поводом 200-годишњице Првог српског устанка и пригодног златног кованог новца поводом 120-годишњице Народне банке Србије
"Службени гласник РС", бр. 78/2004

Одлука о издавању пригодног златног кованог новца поводом 200-годишњице Првог српског устанка 
"Службени гласник РС", бр. 65/2004

Одлука о издавању пригодног златног кованог новца поводом 120-годишњице Народне банке Србије 
"Службени гласник РС", бр. 65/2004

Јединствени менични бланкети

Одлука о пуштању у продају, продајној цени и повлачењу из продаје јединствених меничних бланкета 
"Службени гласник РС", бр. 53/2004 и 43/2008

Репродукција новчаница и кованог новца

Одлука о условима под којима се могу репродуковати новчанице и ковани новац 
„Службени гласник РС“, бр. 18/2011

Одлука о медаљама и жетонима сличним кованицама евра
„Службени гласник РС“, бр. 62/2013

Техничка упутства

Упутство о електронској размени података између банака и Народне банке Србије у вези с трезорским пословима

Упутсво којим се уређује електронска размена података између платних институција, институција електронскох новца и овлашћених мењача и Народне банке Србије у вези са трезорским пословима

Новчанице и ковани новац

2019.

Одлука о пуштању у оптицај кованог новца апоена од 1, 2 и 5 динара
„Службени гласник РС“, бр. 31/2018

2016.

Одлука о пуштању у оптицај кованог новца апоена од 1, 2 и 5 динара
„Службени гласник РС“, бр. 76/2016

Одлука о пуштању у оптицај новчанице од 5000 динара
„Службени гласник РС“, бр. 44/2016

Одлука о издавању и основним обележјима новчанице од 5000 динара
„Службени гласник РС“, бр. 44/2016

2014.

Одлука о пуштању у оптицај кованог новца апоена од 1, 2 и 5 динара
„Службени гласник РС“, бр. 84/2014

Одлука о пуштању у оптицај новчанице од 1000 динара
„Службени гласник РС“, бр. 76/2014

Одлука о издавању и основним обележјима новчанице од 1000 динара
„Службени гласник РС“, бр. 76/2014

Одлука о пуштању у оптицај новчанице од 50 динара
„Службени гласник РС“, бр. 20/2014

Одлука о издавању и основним обележјима новчанице од 50 динара
„Службени гласник РС“, бр. 20/2014

2013.

Одлука о пуштању у оптицај новчанице од 200 динара
„Службени гласник РС“, бр. 56/2013

Одлука о издавању и основним обележјима новчанице од 200 динара
„Службени гласник РС“, бр. 56/2013

Одлука о пуштању у оптицај кованог новца апоена од 1, 2 и 5 динара
„Службени гласник РС“, бр. 56/2013

Одлука о издавању и основним обележјима кованог новца апоена од 1, 2 и 5 динара
„Службени гласник РС“, бр. 56/2013

Одлука о пуштању у оптицај новчаница од 10, 20, и 100 динара
„Службени гласник РС“, бр. 44/2013

Одлука о издавању и основним обележјима новчанице од 100 динара
„Службени гласник РС“, бр. 44/2013

Одлука о издавању и основним обележјима новчанице од 20 динара
„Службени гласник РС“, бр. 44/2013

Одлука о издавању и основним обележјима новчанице од 10 динара
„Службени гласник РС“, бр. 44/2013

2012.

Одлука о пуштању у оптицај новчанице од 500 и 2000 динара  
„Службени гласник РС“, бр. 113/2012

Одлука о издавању и основним обележјима новчанице од 2000 динара 
„Службени гласник РС“, бр. 113/2012

Одлука о издавању и основним обележјима новчанице од 2000 динара 
„Службени гласник РС“, бр. 113/2012

Одлука о пуштању у оптицај кованог новца апоена од 1, 2, 5, 10 и 20 динара
„Службени гласник РС“, бр. 57/2012 

Одлука о издавању и основним обележјима кованог новца апоена од 20 динара 
„Службени гласник РС“, бр. 57/2012  

Одлука о пуштању у оптицај новчанице од 100 динара 
„Службени гласник РС“, бр. 46/2012

Одлука о издавању и основним обележјима новчанице од 100 динара 
„Службени гласник РС“, бр. 46/2012

2011.

Одлука о издавању и основним обележјима новчанице од 500 динара 
„Службени гласник РС“, бр. 98/2011

Одлука о издавању и основним обележјима новчанице од 1000 динара 
„Службени гласник РС“, бр. 98/2011

Одлука о издавању и основним обележјима новчанице од 2000 динара 
„Службени гласник РС“, бр. 98/2011

Одлука о пуштању у оптицај новчаница од 500, 1000 и 2000 динара 
„Службени гласник РС“, бр. 98/2011

Одлука о издавању и основним обележјима новчанице од 10 динара 
„Службени гласник РС“, бр. 72/2011

Одлука о издавању и основним обележјима новчанице од 20 динара 
„Службени гласник РС“, бр. 72/2011

Одлука о издавању и основним обележјима новчанице од 200 динара 
„Службени гласник РС“, бр. 72/2011

Одлука о пуштању у оптицај новчаница од 10,20 и 200 динара 
„Службени гласник РС“, бр. 72/2011

Одлука о пуштању у оптицај новчанице од 50 динара 
„Службени гласник РС“, бр. 43/2011

Одлука о издавању и основним обележјима новчанице од 50 динара 
„Службени гласник РС“, бр. 43/2011

Одлука о пуштању у оптицај кованог новца апоена од 1, 2, 5, 10 и 20 динара 
„Службени гласник РС“, бр. 29/2011

Одлука о издавању и основним обележјима кованог новца апоена од 1, 2, 5, 10 и 20 динара 
„Службени гласник РС“, бр. 29/2011

2010.

Одлука о пуштању у оптицај новчанице од 5000 динара 
„Службени гласник РС“, бр. 88/2010

Одлука о издавању и основним обележјима новчанице од 5000 динара 
„Службени гласник РС“, бр. 88/2010

Одлука о пуштању у оптицај кованог новца апоена од 1, 2, 5, 10 и 20 динара 
„Службени гласник РС“, бр. 41/2010

Одлука о издавању и основним обележјима кованог новца апоена од 20 динара 
„Службени гласник РС“, бр. 38/2010

2009.

Одлука о издавању и основним обележјима кованог новца апоена од 10 и 20 динара
„Службени гласник РС“, бр. 47/2009

Одлука о пуштању у оптицај кованог новца апоена од 1 и 2 динара 
„Службени гласник РС“, бр. 20/2009

Одлука о издавању и основним обележјима кованог новца апоена од 1 и 2 динара 
„Службени гласник РС“, бр. 20/2009

Одлука о пуштању у оптицај кованог новца апоена од 1, 2, 5, 10 и 20 динара 
„Службени гласник РС“, бр. 47/2009

2007.

Одлука о пуштању у оптицај кованог новца апоена од 1, 2, 5, 10 и 20 динара 
„Службени гласник РС“, бр. 113/2007

Одлука о издавању и основним обележјима кованог новца апоена од 20 динара 
„Службени гласник РС“, бр. 109/2007

Одлука о пуштању у оптицај новчанице од 500 динара 
„Службени гласник РС“, бр. 50/2007

Одлука о издавању и основним обележјима новчанице од 500 динара 
„Службени гласник РС“, бр. 50/2007

2006.

Одлука о пуштању у оптицај кованог новца апоена од 2 динара 
„Службени гласник РС“, бр. 114/2006

Одлука о издавању и основним обележјима кованог новца апоена од 2 динара 
„Службени гласник РС“, бр. 114/2006

Одлука о пуштању у оптицај новчанице од 100 динара и кованог новца апоена од 1 динара 
„Службени гласник РС“, бр. 91/2006

Одлука о издавању и основним обележјима новчанице од 100 динара 
„Службени гласник РС“, бр. 91/2006

Одлука о пуштању у оптицај новчанице од 20 и 1000 динара 
„Службени гласник РС“, бр. 61/2006

Одлука о издавању и основним обележјима новчанице од 1000 динара 
„Службени гласник РС“, бр. 61/2006

Одлука о издавању и основним обележјима новчанице од 20 динара
„Службени гласник РС“, бр. 61/2006

Одлука о пуштању у оптицај кованог новца апоена од 20 динара
„Службени гласник РС“, бр. 53/2006

Одлука о пуштању у оптицај новчанице од 10 динара
„Службени гласник РС“, бр.42/2006

Одлука о издавању и основним обележјима новчанице од 10 динара
„Службени гласник РС“, бр. 42/2006

2005.

Одлука о пуштању у оптицај новчанице од 50 динара 
„Службени гласник РС“, бр. 98/2005

Одлука о издавању и основним обележјима новчанице од 50 динара 
„Службени гласник РС“, бр. 98/2005

Одлуку о пуштању у оптицај новчанице од 200 динара и кованог новца апоена од 1, 5 и 10 динара 
„Службени гласник РС“, бр. 56/2005

Одлуку о издавању и основним обележјима новчанице од 200 динара 
„Службени гласник РС“, бр. 56/2005

Одлуку о издавању и основним обележјима кованог новца апоена од 1, 5 и 10 динара 
„Службени гласник РС“, бр. 56/2005

2004.

Одлука о пуштању у оптицај новчаница од 500 и 100 динара 
„Службени гласник РС“, бр. 104/2004

Одлука о издавању и основним обележјима новчанице од 500 динара 
„Службени гласник РС“, бр. 104/2004

Одлука о издавању и основним обележјима новчанице од 100 динара 
„Службени гласник РС“, бр. 104/2004

2003.

Одлука о пуштању у оптицај новчаница од 1000 динара 
„Службени гласник РС“, бр. 90/2003

Одлука о издавању и основним обележјима новчанице од 1000 динара 
„Службени гласник РС“, бр. 90/2003

Одлука о пуштању у оптицај новчаница од 100 и 5000 динара и кованог новца апоена од 1, 2, 5, 10 и 20 динара 
„Службени гласник РС“, бр. 65/2003

Одлука о издавању и основним обележјима кованог новца апоена од 1, 2, 5, 10 и 20 динара 
„Службени гласник РС“, бр. 65/2003

Одлука о издавању и основним обележјима новчанице од 5000 динара 
„Службени гласник РС“, бр. 65/2003

Одлука о издавању и основним обележјима новчанице од 100 динара 
„Службени гласник РС“, бр. 65/2003

Одлука о пуштању у оптицај новчанице од 1000 динара 
„Службени гласник РС“, бр. 28/2003

Одлука о издавању и основним обележјима новчанице од 1000 динара 
„Службени гласник РС“, бр. 28/2003