latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Финансијска тржишта

Девизни хеџинг

Заштита од промене девизног курса

Предузећа у чијем пословању постоје плаћања и наплате у различитим валутама (пре свега спољнотрговински послови) изложена су ризику промене девизног курса.

Инструменти заштите

Инструменти заштите од ризика промене девизног курса који се нуде на тржишту заснивају се на утврђивању фиксне цене по којој се девизе купују или продају на одређени дан у будућности (термински курс).

Термински уговори (девизни форварди)

Представљају уговоре о куповини или продаји девиза за динаре са испоруком обе валуте на одређени дан у будућности, а по унапред договореном курсу (термински курс).

Терминска куповина девиза с покрићем (покривени форварди)

Представља куповину девиза код које предузеће унапред полаже део или укупан износ динарске противвредности, а девизе добија на уговорени дан у будућности.

Валутни свопови

Подразумевају уговарање истовремене куповине и продаје две валуте по унапред одређеним курсевима, на два различита датума у будућности.


Питања у вези с девизним хеџингом могу се упутити на и-мејл адресу devizni.hedzing@nbs.rs.


Питања и одговори у вези с Одлуком о обављању послова са финансијским дериватима
06.01.2012. У вези са применом појединих одредби Одлуке о обављању послова са финансијским дериватима ("Службени гласник РС", бр. 85/2011), Народна банка Србије објављује одговоре на најчешће постављана питања...
Слабљење динара последица економских кретања у неколико земаља еврозоне
13.07.2011. Слабљење динара у претходна два дана последица је повећане неизвесности због економских проблема у неколико земаља еврозоне...
 
Текст вицегувернера Бојана Марковића "Колико кошта стамбени кредит"
09.07.2011. Текст је објављен у дневном листу "Блиц" у додатку "Новац", од 9. јула 2011. године...
Инструменти заштите од девизног ризика на располагању привредницима
29.04.2011. Инструменти заштите од девизног ризика користе се подједнако за заштиту и од јачања и од слабљења валуте...
 
Померања девизног курса у оба смера наставиће се и убудуће
28.04.2011. Поводом актуелног јачања динара, Народна банка Србије указује, као што је то чинила и до сада...
 
Погледајте...
Закон о девизном пословању
Закон о тржишту капитала
Калкулатор за рачунање терминског курса динара
Калкулатор за поређење цена терминских уговора о куповини девиза
Линкови банака са понудом инструмената девизног хеџинга
Публикације
Најчешће постављана питања