latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Платни систем | Евиденција платних система

Евиденција платних система у Републици Србији

 

1. RTGS ПЛАТНИ СИСТЕМ НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ
Пословно име и адреса седишта оператора платног система: Народна банка Србије, Краља Петра 12, 11000 Београд
Адреса интернет презентације оператора платног система: www.nbs.rs
Платни систем је утврђен као битан платни систем.
Списак учесника

 

2. КЛИРИНГ ПЛАТНИ СИСТЕМ НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ
Пословно име и адреса седишта оператора платног система: Народна банка Србије, Краља Петра 12, 11000 Београд
Адреса интернет презентације оператора платног система: www.nbs.rs
Платни систем је утврђен као битан платни систем.
Списак учесника

 

3. МЕЂУБАНКАРСКИ КЛИРИНГ СИСТЕМ У ДЕВИЗАМА НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ
Пословно име и адреса седишта оператора платног система: Народна банка Србије, Краља Петра 12, 11000 Београд
Адреса интернет презентације оператора платног система: www.nbs.rs

 

4. DINACARD ПЛАТНИ СИСТЕМ
Пословно име и адреса седишта оператора платног система: Народна банка Србије, Краља Петра 12, 11000 Београд
Адреса интернет презентације оператора платног система: www.dinacard.nbs.rs

 

5. КЛИРИНГ ЧЕКОВА УБС 
Пословно име и адреса седишта оператора платног система: Удружење банака Србије п.у., Булевар краља Александра 86, 11000 Београд
Адреса интернет презентације оператора платног система: www.ubs-asb.com
Решење о давању дозволе за рад платног система Г.бр. 8511 од 9.11.2016. 

 

6. КЛИРИНГ ДИРЕКТНИХ ЗАДУЖЕЊА УБС
Пословно име и адреса седишта оператора платног система: Удружење банака Србије п.у., Булевар краља Александра 86, 11000 Београд
Адреса интернет презентације оператора платног система: www.ubs-asb.com
Решење о давању дозволе за рад платног система Г.бр. 9087 од 2.12.2016.

 

7. IPS ПЛАТНИ СИСТЕМ НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ
Пословно име и адреса седишта оператора платног система: Народна банка Србије, Краља Петра 12, 11000 Београд
Адреса интернет презентације оператора платног система: www.nbs.rs