latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Платни систем

Платни систем

Платни систем, у најширем смислу, представља скуп система за трансфер новчаних средстава који олакшавају циркулацију новца. Да би платни систем на задовољавајући начин обављао своју улогу, потребно је да се новчана средства што краће задржавају у каналима платног промета. Поред тога, систем треба да буде поуздан, што првенствено значи безбедно извршавање трансакција и постојање континуитета расположивости према корисницима. Извршавање трансакција по економски прихватљивим ценама такође је значајна карактеристика која доприноси квалитету платног система.

С обзиром на то да платни систем утиче на брзину економских токова, трошкове и ликвидност учесника, као и да представља канал за трансмисију мера монетарне политике, односно да његово неадекватно функционисање може да наруши поверење јавности у целокупни финансијски систем – јасна је изразита заинтересованост централне банке да обезбеди његово поуздано и ефикасно функционисање.

У складу са законом, Народна банка Србије је овлашћена да уређује, контролише и унапређује функционисање платног промета у Републици Србији.


Плаћање картицом DinaCard на шалтерима Управе за трезор
06.08.2020. DinaCard је једина картица у Србији којом је на шалтерима Управе за трезор Министарства финансија могуће без провизије измирити обавезе...
 
Рад IPS НБС система за јул 2020.
04.08.2020. У IPS НБС систему, који ради у режиму 24/7/365...
 
Рад RTGS система, клиринг система и система међубанкарског и међународног клиринга плаћања у девизама за јул
04.08.2020. У RTGS систему и клиринг систему Народне банке Србије у јулу, за 23 радна дана, реализовано је укупно...
 
Прихватање картица UnionPay на банкоматима ОТП банке у Републици Србији
30.07.2020. Народна банка Србије обавештава грађане да је на свим банкоматима ОТП банке у Републици Србији омогућено подизање готовине кинеском националном картицом UnionPay...
 
Halkbank a.d. Beograd омогућила својим корисницима инстант плаћање на продајним местима, као и плаћање рачуна путем НБС IPS QR кода
30.07.2020. На основу одобрења Народне банке Србије, Halkbank a.d. Beograd омогућила је својим корисницима платних услуга...
 
IPS НБС систем – нови рекорд броја плаћања
23.07.2020. У Инстант платном систему Народне банке Србије, 20. јула 2020. године реализовано је 136.689 плаћања...
 
Народна банка Србије донела Инструкцију о начину привремене исплате новчаних средстава с динарских и девизних текућих рачуна корисника платних услуга и пружања услуге новчане дознаке
21.07.2020. Имајући у виду тренутну епидемиолошку ситуацију, када је велики број људи услед болести изазване вирусом корона...
 
Addiko Bank a.d. Beograd омогућила својим корисницима инстант плаћање на продајним местима и плаћање рачуна путем НБС IPS QR кода
16.07.2020. „На основу одобрења Народне банке Србије, Addiko Bank a.d. Beograd омогућила је својим корисницима платних услуга...
 
Једноставно плаћање рачуна и фактура скенирањем НБС IPS QR кода
15.07.2020. Народна банка Србије подсећа грађане и привреду на предности плаћања рачуна односно фактура скенирањем НБС IPS QR кода...
 
И mts банка омогућила својим корисницима инстант плаћање на продајним местима, као и плаћање рачуна путем НБС IPS QR кода
06.07.2020. На основу одобрења Народне банке Србије, mts банка омогућила је својим корисницима...
 
Погледајте...
Прописи
Закон о платним услугама
Red Book - Serbia
Преглед рачуна банака
Преглед банака које учествују у међународном клирингу плаћања
Листа учесника у IPS НБС систему
Водич за трговце - Закон о међубанкарским накнадама
Накнаде пружалаца платних услуга повезане с платним рачунима
Национална стратегија Републике Србије за мала плаћања 2019 - 2024