latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Надзор осигурања | Информације о обављању делатности осигурања

Издавање полиса осигурања за добијање виза могу обављати само осигуравајућа друштва са лиценцом

Према одредбама важећег Закону о осигурању, пословима осигурања на територији Републике Србије могу се бавити само друштва за осигурање која су основана по Закону о осигурању односно која имају дозволу Народне банке Србије за обављање наведених послова.

Поједина друштва за осигурање, у оквиру дозволе за рад обављају и послове издавања полиса осигурања неопходних за добијање виза, ради одласка наших грађана у иностранство тзв. медицинска асистенција.

С обзиром да домаћа друштва пружају ову врсту осигурања, то се тим осигурањем на територији Републике Србије, не могу бавити страна друштва за осигурање, односно друштва која имају седиште ван територије Републике Србије, непосредно, нити преко својих заступника.

Према националном законодавству, обављање делатности осигурања за коју није добијена дозвола Народне банке Србије, санкционисано је као кривично дело.

Детаљније информације о друштвима за осигурање која могу да обављају послове осигурања на територији Републике Србије, могу се добити на вебсајту Народне банке Србије – www.nbs.yu.