latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Надзор осигурања | Информације о обављању делатности осигурања

Саопштење

поводом кредитирања других финансијских обавеза власника моторних возила од стране друштава за осигурање при осигурању моторних возила

Поводом бројних дописа који се односе на информације да један број акционарских друштава за осигурање приликом осигурања моторних возила кредитира плаћање других финансијских обавеза власника моторних возила при регистрацији тих возила, Народна банка Србије даје следеће

С А О П Ш Т Е Њ Е

Према Закону о осигурању, друштва за осигурање могу се бавити само делатношћу осигурања, у коју спадају послови осигурања, послови саосигурања и послови реосигурања, као и послови непосредно повезани са пословима осигурања. Друштва за осигурање могу обављати само оне послове из делатности осигурања за чије вршење су добили дозволу Народне банке Србије.

Такво опредељење делатности друштава за осигурање искључује могућност да се та друштва баве другим пословима, као што су давање зајмова, кредитирање трошкова регистрације моторних возила и сл. Поред тога што друштва која поступају на напред описани начин чине то супротно Закону о осигурању, она тиме поступају и супротно Закону о банкама, који такав начин пословања третира као кривично дело.