latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Надзор осигурања | Информације о обављању делатности осигурања

Саопштење поводом промоције животних осигурања коришћењем термина „пензија“

Праћењем начина оглашавања друштава за осигурање која обављају послове животних осигурања, уочено је да се позивају грађани на закључење уговора коришћењем термина: пензија, лична пензија, доживотна пензија, додатна пензија, очекивана пензија, пензија плус.

Будући да друштва за осигурање од 1. априла 2006. године, не могу да закључују уговоре добровољног пензијског осигурања засноване на начелу акумулације средстава, већ да могу искључиво обављати послове уговарања различитих врста ануитета и закључивати уговоре којим се обезбеђују права за случај инвалидности, Народна банка Србије скреће пажњу друштвима за осигурање да текстове својих оглашавања о програмима животних осигурања измене, допуне и прилагоде тако да се осигураници ни на који начин не би доводили у заблуду.