latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Надзор осигурања | Информације о обављању делатности осигурања

Народна банка Србије упозорава све субјекте који се неовлашћено баве пословима непосредно повезаним

Праћењем стања на тржишту осигурања, а посебно различитих видова рекламирања понуде услуга осигурања – установљено је да се одређени субјекти на том тржишту рекламирају и незаконито баве пословима непосредно повезаним са пословима осигурања, то јест пословима посредовања и заступања у осигурању, утврђивањем и проценом ризика и штета, посредовањем ради продаје и продајом остатака осигураних оштећених ствари и пружањем других интелектуалних и техничких услуга у вези с пословима осигурања а да претходно нису обезбедили прописану дозволу за рад.

С тим у вези, скрећемо пажњу да обављање наведених послова без претходно обезбеђене прописане дозволе за рад Народне банке Србије представља неовлашћено обављање делатности, то јест кривично дело за које су прописане казне затвора у трајању од три до шест година.

Народна банка Србије упозорава све субјекте који се неовлашћено баве наведеним пословима, то јест обављају делатност осигурања за коју нису добили дозволу за рад Народне банке Србије, као и друштва за осигурање чије полисе продају ови субјекти, да ће у случајевима идентификовања таквих појава против одговорних лица у тим субјектима и друштвима за осигурање предузети све законом прописане мере у смислу одредаба члана 222. Закона о осигурању.

Народна банка Србије је, према обавезама и овлашћењима која има у складу са законом, обавезна да обезбеди потпуну примену Закона о осигурању и, с тим у вези, у описаним ситуацијама биће принуђена да предузме све мере у складу с тим законом ради уређивања и одржавања сигурног и стабилног тржишта осигурања, а тиме и обезбеђења и одржавања поверења јавности у овај сектор.