latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Пензијски фондови | Електронско достављање података

Електронско достављање података

Кастоди банке 

Упутство о подацима које кастоди банке електронски достављају Народној банци Србије 

Упутство о ближим техничким условима и начину електронског потписа xмл докумената који се достављају НБС 

Најчешће постављена питања у вези са извештајима кастоди банака

Друштва за управљање добровољним пензијским фондовима

Упутство о електронском достављању Народној банци Србије месечних извештаја друштва за управљање добровољним пензијским фондовима (ажурирано 20. 7. 2016)

Најчешће постављена питања у вези са извештавањем НБС

Упутство о ближим техничким условима и начину електронског потписа xмл докумената који се достављају НБС (01. 04. 2020)