latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Новац

Ковани новац номиналне вредности 1 динар

 

Година издања: 2009. 2011. и 2013.
Године ковања: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2018 и 2019.

1-Avers-20131-Revers-2013

Опис аверса: Ознака номиналне вредности (бројем и словима), рељеф зграде Народне банке Србије, ознака године ковања.
Опис реверса: Ознаке државности (грб Републике Србије и текст Република Србија исписан ћирилицом и латиницом) и ознака еминента (текст НБС, исписан ћирилицом и латиницом).
Легура: Вишеслојни материјал, чије је језгро нискоугљенички челик, обострано електрохемијски платиниран основним слојем бакра/двоструко пресвучен галванском превлаком, и то првим слојем бакра и другим слојем месинга.
Пречник: 20 mm
Маса: 4,20 g
У оптицају: Од 20. марта 2009. издање с Великим грбом Републике Србије.
Од 20. маја 2011. издање с модификованим Великим грбом Републике Србије.
Од 5. јула 2013. издање с модификованом, двоструко пресвученом галванском превлаком.

 

Година издања: 2005.
Године ковања: 2005, 2006, 2007, 2008. и 2009.

1-dinar-2006 1-dinar-2006-nalicje

Опис аверса: Ознака номиналне вредности (бројем и словима), рељеф зграде Народне банке Србије, ознака године ковања.
Опис реверса: Ознаке државности (грб Републике Србије и текст Република Србија исписан ћирилицом и латиницом) и ознака еминента (текст НБС, исписан ћирилицом и латиницом).
Легура: 75% Cu, 0,5% Ni, 24,5% Zn
Пречник: 20 mm
Маса: 4,26 g
У оптицају: Од 2. јула 2005.

 

Година издања: 2003.
Године ковања: 2003. и 2004.

1-dinar-2003 1-dinar-2003-nalicje

Опис аверса: Ознака номиналне вредности (бројем и словима), рељеф зграде Народне банке Србије, ознака године ковања.
Опис реверса: Ознака емитента (текст Народнa банка Србије, исписан ћирилицом и латиницом) и знак Народне банке Србије.
Легура: 70% Cu, 12% Ni, 18% Zn
Пречник: 20 mm
Маса: 4,34 g
У оптицају: Од 2. јула 2003.

 

Остали апоени кованог новца: 1 | 2 | 5 | 10 | 20