latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Новац

Ковани новац номиналне вредности 20 динара

 

Година издања: 2012.
Године ковања: 2012.

20-Pupin-lice 20-andric-pupin-nalicje

Опис аверса: Ознака номиналне вредности (бројем и словима), лик Михајла Пупина, ознака године ковања.
Опис реверса: Ознаке државности (грб Републике Србије и текст Република Србија, исписан ћирилицом и латиницом) и ознака емитента (текст НБС, исписан ћирилицом и латиницом).
Легура: 70% Cu, 12% Ni, 18% Zn
Пречник: 28 mm
Маса: 9,00 g
У оптицају: Од 8. јуна 2012.

 

Година издања: 2011.
Године ковања: 2011.

20-Andric-lice 20-andric-pupin-nalicje

Опис аверса: Ознака номиналне вредности (бројем и словима), лик Иве Андрића, ознака године ковања.
Опис реверса: Ознаке државности (грб Републике Србије и текст Република Србија, исписан ћирилицом и латиницом) и ознака емитента (текст НБС, исписан ћирилицом и латиницом).
Легура: 70% Cu, 12% Ni, 18% Zn
Пречник: 28 mm
Маса: 9,00 g
У оптицају: Од 20. маја 2011.

 

Година издања: 2010.
Године ковања: 2010.

 20-Vajfert-lice20-Vajfert-nalicje

Опис аверса: Ознака номиналне вредности (бројем и словима), лик Ђорђа Вајферта, ознака године ковања.
Опис реверса: Ознаке државности (грб Републике Србије и текст Република Србија, исписан ћирилицом и латиницом) и ознака емитента (текст НБС, исписан ћирилицом и латиницом).
Легура: 70% Cu, 12% Ni, 18% Zn
Пречник: 28 mm
Маса: 9,00 g
У оптицају: Од 16. јуна 2010.

 

Година издања: 2009.
Године ковања: 2009.

 20-Milankovic-lice20-Milankovic-nalicje

Опис аверса: Ознака номиналне вредности (бројем и словима), лик Милутина Миланковића, ознака године ковања.
Опис реверса: Ознаке државности (грб Републике Србије и текст Република Србија, исписан ћирилицом и латиницом) и ознака емитента (текст НБС, исписан ћирилицом и латиницом).
Легура: 70% Cu, 12% Ni, 18% Zn
Пречник: 28 mm
Маса: 9,00 g
У оптицају: Од 26. јуна 2009.

 

Година издања: 2007.
Године ковања: 2007.

 20-Dositej-lice20-Dositej-nalicje

Опис аверса: Ознака номиналне вредности (бројем и словима), лик Доситеја Обрадовића, ознака године ковања.
Опис реверса: Ознаке државности (грб Републике Србије и текст Република Србија, исписан ћирилицом и латиницом) и ознака емитента (текст НБС, исписан ћирилицом и латиницом).
Легура: 70% Cu, 12% Ni, 18% Zn
Пречник: 28 mm
Маса: 9,00 g
У оптицају: Од 10. децембра 2007.

 

Година издања: 2006.
Године ковања: 2006.

 20-Tesla-lice20-Tesla-nalicje

Опис аверса: Ознака номиналне вредности, (бројем и словима), лик Николе Тесле, ознака године ковања.
Опис реверса: Ознаке државности (грб Републике Србије и текст Република Србија, исписан ћирилицом и латиницом) и ознака емитента (текст НБС, исписан ћирилицом и латиницом).
Легура: 70% Cu, 12% Ni, 18% Zn
Пречник: 28 mm
Маса: 9,00 g
У оптицају: Од 30. јула 2006.

 

Година издања: 2003.
Године ковања: 2003.

 20-dinara-200320-dinara-2003-nalicje

Опис аверса: Ознака номиналне вредности (бројем и словима), здање Храма светог Саве на Врачару, ознака године ковања.
Опис реверса: Ознака емитента (текст Народна банка Србије, исписан ћирилицом и латиницом), знак Народне банке Србије.
Легура: 70% Cu, 12% Ni, 18% Zn
Пречник: 28 mm
Маса: 9,00 g
У оптицају: Од 2. јула 2003.

 

Остали апоени кованог новца: 1 | 2 | 5 | 10 | 20