latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Новац

Ковани новац номиналне вредности 5 динара

 

Година издања: 2013.
Године ковања: 2013, 2014, 2016, 2018 и 2019.

 5-Avers-20135-Revers-2013

Опис аверса: Ознака номиналне вредности (бројем и словима), здање манастира Крушедол, ознака године ковања.
Опис реверса: Ознаке државности (грб Републике Србије и текст Република Србија, исписан ћирилицом и латиницом) и ознака емитента (текст НБС,  исписан ћирилицом и латиницом).
Легура: Вишеслојни материјал, чије је језгро нискоугљенички челик, обострано електрохемијски платиниран основним слојем бакра/двоструко пресвучен галванском превлаком, и то првим слојем бакра и другим слојем месинга.
Пречник: 24 mm
Маса: 5,78 g
У оптицају: Од 5. јула 2013.

 

Година издања: 2005. и 2011.
Године ковања: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. и 2012.

 5-dinara-20065-dinara-2006-nalicje

Опис аверса: Ознака номиналне вредности (бројем и словима), здање манастира Крушедол, ознака године ковања.
Опис реверса: Ознаке државности (грб Републике Србије и текст Република Србија, исписан ћирилицом и латиницом) и ознака емитента (текст НБС,  исписан ћирилицом и латиницом).
Легура: 75% Cu, 0,5% Ni, 24,5% Zn
Пречник: 24 mm
Маса: 6,13 g
У оптицају: Од 2. јула 2005,  издање с Великим грбом Републике Србије.
Од 20. маја 2011,  издање с модификованим Великим грбом Републике Србије.

 

Година издања: 2003.
Године ковања: 2003.

 5-dinara-20035-dinara-2003-nalicje

Опис аверса: Ознака номиналне вредности (бројем и словима), здање манастира Крушедол, ознака године ковања.
Опис реверса: Ознака емитента (текст Народна банка Србије, исписан ћирилицом и латиницом), знак Народне банке Србије.
Легура: 70% Cu, 12% Ni, 18% Zn
Пречник: 24 mm
Маса: 6,23 g
У оптицају: Од 2. јула 2003.

 

Остали апоени кованог новца: 1 | 2 | 5 | 10 | 20