latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Новац | Нумизматички новац и комерцијална паковања оптицајног кованог новца

Информације за купце и контакти

Народна банка Србије продаје физичким лицима из земље и иностранства и правним лицима из земље нумизматички новац и комерцијална паковања оптицајног кованог новца на благајни у седишту, као и на благајнама својих филијала у Београду, Новом Саду, Крагујевцу, Нишу и Ужицу.

Купци физичка лица из земље и иностранства на продајним местима од благајника добијају налог за уплату вредности коју желе да купе, а уплату обављају у пословној банци. С доказом о уплати подижу вредност, радним даном од 8.30 до 15.30 часова у седишту, а од 8.30 до 15.00 часова у филијалама Народне банке Србије, а за купљену вредност Народна банка им издаје рачун. За нумизматички новац и комерцијална паковања оптицајног кованог новца чија је укупна вредност с ПДВ на Обрасцу ЗПППДВ – Захтев путника за повраћај ПДВ, једнака или већа од 6000 динара, купци физичка лица из иностранства могу извршити повраћај ПДВ-а у року од дванаест месеци од дана отпремања добара у иностранство.

Правна лица из земље за куповину нумизматичког новца и комерцијалних паковања оптицајног кованог новца подносе захтев Народној банци – Сектору за послове с готовином или надлежној филијали Народне банке Србије. У захтеву се наводе врста издања, ознака комплета и количина новца, као и основни подаци купца (назив, адреса, матични број, ПИБ и контакт телефон/факс/имејл). На основу захтева, Народна банка купцу, као основ за уплату, доставља „обавештење”. Овлашћено лице купца, на основу доказа о уплати, купљени нумизматички новац и комерцијална паковања оптицајног кованог новца преузима на благајни продајног места где су те вредности поручене, радним даном од 8.30 до 15.30 часова у седишту, а од 8.30 до 15.00 часова у филијалама Народне банке Србије. За купљени нумизматички новац Народна банка купцу правном лицу издаје рачун.

Продајна места:

Народна банка Србије, Београд, Немањина бр. 17

Весна Лојаничић, тел.: +381 11 333-7687, имејл: vesna.lojanicic@nbs.rs 
Јованка Радић, тел.: +381 11 333-7698, имејл: jovanka.radic@nbs.rs
Радман Радојевић, тел.: +381 11 333-7661, имејл: radman.radojevic@nbs.rs 
Љепосава Лалић, тел.: +381 11 333-7663, имејл: ljeposava.lalic@nbs.rs
Слађана Тубић, тел.: +381 11 333-7633, имејл: sladjana.tubic@nbs.rs
Јасмина Гашић, тел.: +381 11 333-7980, имејл: jasmina.gasic@nbs.rs 
Факс: +381 11 333-7730

Филијала у Београду, Београд, Устаничка бр.130

Горица Скочић, тел.:+381 11 333-8107; +381 11 333 8114, имејл: gorica.skocic@nbs.rs
Раде Мајкић, тел.:+381 11 333-7943, имејл: rade.majkic@nbs.rs
Факс: +381 11 2887-670

Филијала у Новом Саду, Нови Сад, Васе Стајића бр. 22

Јелена Агбаба, тел.: +381 21 4880-664, 4880-647, имејл: jelena.agbaba@nbs.rs
Факс: +381 21 4880-909

Филијала у Крагујевцу, Крагујевац, Бранка Радичевића бр. 16а

Телефон: +381 34 506-422
Факс: +381 34 335-260
Имејл: snezana.bosnjakovic@nbs.rs

Телефон: +381 34 506-410
Факс: +381 34 335-260
Имејл: andrijana.mitrovic@nbs.rs

Филијала у Нишу, Ниш, Милојка Лешјанина бр. 19

Телефон: +381 18 506-539
Факс: +381 18 506-544
Имејл: stevan.jovanovic@nbs.rs

Филијала у Ужицу, Ужице, Трг партизана бр. 8

Катарина Кнежевић, тел.: +381 31 592 322, имејл katarina.knezevic@nbs.rs
Марина Радовић, тел.: +381 31 592-344, имејл: marina.radovic@nbs.rs
Сања Росић, тел.: +381 31 592 321, имејл sanja.rosic@nbs.rs
Факс: +381 31 592-350