Народна банка Србије
 
Новац | Нумизматика

Нумизматичка збирка

Народна банка Србије поседује нумизматичку збирку, која по свом саставу и обиму спада у једну од значајнијих јавних збирки ове врсте у нашој земљи. Збирка обухвата широк хронолошки оквир – од настанка и појаве новчарства на нашем тлу до последњих монетарних издања, због чега на најбољи начин илуструје економске и политичке прилике на овом поднебљу током различитих историјских периода, али и ликовну и документарну вредност новца, која чини да он представља својеврсно културно благо. Новац из нумизматичке збирке подељен је у неколико хронолошких сегмената (антички, средњовековни, нововековни, савремени), а у ширем смислу нумизматичку збирку чини и збика хартија од вредности и медаља.

Антички новац

Antički novac

 

 • Грчки новац обухвата новац грчких градова и њихових колонија, македонски новац, као и илирски новац кован под грчким утицајем.
Тетрадрахма Александра III Македонског
Antički novac

 

 • Римски новац обухвата римски републикански (II–I век пре наше ере) и римски царски (I–V век наше ере) период, током кога су на нашем подручју радиле две ковнице царског новца: Виминацијум (Костолац) и Сирмијум (Сремска Митровица).
Денар императора Трајана

Средњовековни новац

 • Српски средњовековни новац (XIII–XV век) представља посебну драгоценост наше збирке, будући да по много чему, а пре свега по оригиналности, лепоти и разноврсности представа на новцу и броју различитих врста надмашује ковање већине суседних земаља у то доба. Новац српске средњовековне државе, који се звао динар, представља једно од њених најбитнијих обележја самосталности и државности. Доминантан број комада, сходно врхунцу моћи српске средњовековне државе, припада ковању највећег српског владара, краља (1331-1346), а потом цара (1346–1355) Душана.
Srednjovekovni novac
Крстасти динар краља Милутина
Srednjovekovni novac
Царски динар Стефана Душана
 • Новац Византије, Венеције, Угарске, Босне и Бугарске.

Новац новог века

 • Различите монете страних држава чији је новац све до половине XIX века, услед губитка самосталности српске средњовековне државе, био у употреби на подручју Балкана – турски, руски, мађарски, аустријски, немачки, холандски, белгијски, шпански итд.
Novi vek Novi vek
Златни новац Османа III (1754–1757)
Novi vek Novi vek
Талир Франца II (1792–1835)


Савремени новац

 • Новац Србије (1868–1918)
 • Новац Црне Горе (1906–1918)
 • Новац Југославије (1918–2005)
 • Пригодни ковани новац издања Народне банке (1968–2004)
Savremeni novac
Златник од 20 динара из 1882. године
Savremeni novac
Златник од 100 перпера из 1910. године
 
Savremeni novac
 

Новчаница НБ Краљевине
Југославије 1000 динара из 1931. године

Хартије од вредности

 • Акције, обвезнице, менице (XIX–XX век)

Медаље

 • Медаље, споменице, плакете, значке (XVII–XX век)