Царски динар Стефана Душана (1346–1355)

Carski dinar Stefana DušanaКовање новца у средњовековној Србији уређено је у царском периоду Душановим закоником, а затим и првим српским Законом о ковању новца, усвојеним на сабору у Серу 1354. године. Царске динаре, које издваја разноликост представа и натписа, ковали су златари у градовима, а овај новац је као платежно средство коришћен и ван територија српске државе, првенствено због устаљене тежине и квалитета сребра. Цар је на новцу представљен како носи круну – стему, која је подсећала на круне византијских царева.