Крстасти динар краља Милутина (1282–1321)

KrstastiЗа време краљевског периода српске средњовековне државе, владари, почев од краља Стефана Радослава, започињу ковање новца, који се израђује од сребра из домаћих рудника. Новац, чији је назив динар, представљао је једно од најбитнијих обележја самосталности српске државе у средњем веку. На новцу краљевског периода честа је представа владара и св. Стефана, о чему сведоче и крстасти динари краља Стефана Уроша II (Милутина).