Новчаница Народне банке Краљевине Југославије од 1000 динара из 1931. године

Novčanica Narodne banke Kraljevine Jugoslavije

Државна штампарија Краљевине Југославије започиње свој рад 1930. године, што је значило ослобађање од до тада устаљене праксе да се новчанице намењене оптицају штампају изван територије Краљевине, али и изазов домаћим уметницима да свој таленат пренесу на ликовна решења за новчанице, које ће настајати у штампарији на Топчидеру.

Народна банка Краљевине Југославије је израду цртежа за новчаницу од 1000 динара из 1931. године поверила једном од најпознатијих српских сликара Паји Јовановићу, члану Српског ученог друштва и Српске краљевске академије наука. Новчаница за основни мотив има лик Краљице Марије, а воденим жигом је представљен портрет краља Александра Првог Карађорђевића.