Тетрадрахма Александра III Македонског (336–323. године пре н. е.)

Tetradrahma Aleksandra III Makedonskog Уздизање хеленистичке Македоније, која под краљевима Филипом II и Александром Великим постаје најзначајнија политичка и економска сила античког света, утицало је на дубљи продор цивилизацијских токова на простор средњег и северног Балкана. Упоредо са културним утицајима, на простор данашње Србије пристизао је и новац. Александар Македонски кује велике количине новца по бројним ковницама свог пространог царства; на аверсу је представљен лик младог Херакла, чији је Александар потомак и представник на земљи, а верује се и да он представља лик самог владара.