Денар императора Трајана (98–117. године н. е.)

Denar imperatora Trajana Римским освајањима Подунавља у првим деценијама I века наше ере, започиње ново раздобље за простор данашње Србије. Са наглим развојем привреде јавља се и новац, који постаје незаобилазан у свакодневном животу становништва. Оптицај римског новца постаје веома висок и фреквентан. Заступљене су све врсте – златни, сребрни и новац од бронзе, из свих ковница Царства. Сребрни денар постаје главно платежно средство и доминатна категорија у римској монетарној продукцији. Његов назив, од латинског денариус, преко српског средњовековног ковања и, надаље, преко ковања обновљене Србије у XIX веку, задржао се до данас у називу динар, новчаној јединици савременог монетарног система Србије.