Златник од 20 динара из 1882. године, са ликом краља Милана Обреновића

milandor-AV milandor-REV
 
Године 1882, на дан 22. фебруара, Србија је проглашена за краљевину, а кнез Милан за њеног краља. Тим поводом, а у намери да се нови статус државе и владара прикаже и на новцу, исте године је настала емисија златника у апоенима од 10 и 20 динара. У то време, Обреновићи су, у недостатку сопствене ковнице, користили услуге царске ковнице у Бечу. Новац од 20 динара, који је по техници израде, изгледу и вредности одговарао златном француском “наполеондору” од 20 франака, познат је под именом “Миланов златник”, или “Миландор” (Милан д´ор). На аверсу се налазе краљев портрет са натписом “МИЛАН I КРАЉ СРБИЈЕ” и сигнатура гравера А. Scharffa, док су на реверсу ознака вредности (20 динара), година издања (1882.) и венац од ловоровог и храстовог лишћа са српском краљевском круном на врху. По ободу је натпис “БОГ ЧУВА СРБИЈУ”.