latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Новац | Заштитни елементи новца

Заштитни елементи новца

Историја фалсификовања новца временски се поклапа с настанком новца. Док емитенти новца усавршавају технике израде и заштите новца, фалсификатори, користећи научнoтехничка достигнућа, покушавају да што верније имитирају заштитне елементе новца како би лажни новац пустили у оптицај и тако стекли материјалну корист. С обзиром на то да је поседовање фалсификованог новца економски губитак за онога у чијем се поседу нађе, веома је важно познавати заштитне елементе новца и одбити пријем сумњивог новца.

Новчанице које издаје Народна банка Србије за потребе платног промета на територији Републике Србије израђене су по највишим светским стандардима заштите од фалсификовања – примена видљивих и скривених (голим оком невидљивих) елемената заштите, комбиновање различитих техника штампе и коришћење специјалних боја – с циљем да се оригинални новац заштити од фалсификовања. Наравно, да би се направила разлика између оригиналног и фалсификованог новца, потребно је да се познају заштитни елементи на појединим апоенима, као и да се у моменту пријема новца обрати пажња на њих.

Ради борбе против фалсификовања новца, Народна банка Србије упознаје најширу јавност са елементима заштите динарских новчаница. 

Заштитни елементи динарских новчаница

10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 5000

Сазнајте више...
Прописи из области заштите од фалсификата - презентација
Обрада новчаница и кованог новца - презентација
Листа одабраних типова машина који су успешно прошли проверу рада
Извештај о откривеним фалсификованим новчаницама

Погледајте...
Преглед оптицајних новчаница страног новца са описима, елементима заштите и роковима наплативости и информацијама које се односе на фалсификате страног новца
Презентација обуке за ручну проверу аутентичности и обраду новчаница и кованог новца који гласе на евро (Одлука о поступању с новцем за који постоји сумња да је фалсификован “Сл. гласник РС”, бр. 111/2017)
Презентација обуке за ручну проверу аутентичности и обраду готовог новца (Одлука о управљању токовима готовине “Сл. гласник РС”, бр. 60/2012 са изменама)