latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Новац | Заштитни елементи новца | Извештај о откривеним фалсификованим новчаницама

Извештај о откривеним фалсификованим новчаницама

У циљу боље информисаности јавности о појави фалсификата и превентивног деловања у смислу потребе проверавања аутентичности новца код његовог пријема, Сектор за послове с готовином Народне банке Србије тромесечно објављује Извештај о откривеним фалсификованим новчаницама. Извештај садржи преглед и анализу откривених фалсификованих новчаница динара и ефективног страног новца.

Последњи извештај - Јануар - Март 2020. године

Изаберите тромесечје и годину:

    

Први објављен Извештај о откривеним фалсификованим новчаницама је Јануар – септембар 2013.