latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Новац

Замена оптицајних новчаница за потребе колекционара

 

Замена оптицајних новчаница за оптицајне новчанице и ковани новац који нису коришћени (који су нови) обавља се у Седишту Народне банке Србије, а накнада коју грађани плаћају за ову врсту услуге износи 10% номиналне вредности новчаница које су предмет замене, а за ковани новац 2 динара по једном комаду кованог новца.

Седиште Народне банке Србије
Београд, Немањина бр. 17
контакт-телефон - 011/ 333-7687

Прописи

Одлука о јединственој тарифи по којој Народна банка Србије наплаћује накнаду за извршене услуге