Народна банка Србије
 
Новац

Новац

Издавање (емисија) новчаница и кованог новца једна је од основних функција Народне банке Србије. Народна банка Србије има искључиво право издавања новчаница и кованог новца у Републици Србији.

Народна банка Србије издаје новчанице и ковани новац, утврђује апоене и основна обележја новчаница и кованог новца и доноси одлуке о пуштању у оптицај и повлачењу из оптицаја новчаница и кованог новца.

Штампање новчаница и кованог новца врши се у специјализованој организацији Народне банке Србије – Заводу за израду новчаница и кованог новца – Топчидер.

Преглед новчаница у оптицају

Novcanica nominalne vrednosti 10 dinara - lice Novcanica nominalne vrednosti 20 dinara - lice Novcanica nominalne vrednosti 50 dinara - lice
Novcanica nominalne vrednosti 100 dinara - lice Novcanica nominalne vrednosti 200 dinara - lice Novcanica nominalne vrednosti 500 dinara - lice
Novcanica nominalne vrednosti 1000 dinara - lice Novcanica nominalne vrednosti 2000 dinara - lice Novcanica nominalne vrednosti 5000 dinara - lice

 Преглед кованог новца у оптицају

Kovani novac