latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Публикације

Публикације

 

Godisnji Izvestaj / Annual Report

Годишњи извештај о пословању и резултатима рада
Народна банка Србије подноси Народној скупштини најкасније до 30. јуна наредне године годишњи извештај о свом пословању и резултатима рада [...]

mp

Извештај о монетарној политици
Народна банка Србије подноси Народној скупштини, најкасније до 30. јуна наредне године, извештај о монетарној политици, уз образложење свих фактора који су утицали на спровођење те политике [...]

Izvestaj o stanju u finansijskom sistemu / Finantial Stability

Годишњи извештај о стабилности финансијског система
Народна банка Србије подноси Народној скупштини, најкасније до 30. јуна наредне године извештај о стабилности финансијског система [...]
Извештај о инфлацији
Извештај о инфлацији
Тромесечна публикација, којом се јавности пружају на увид дешавања у економији која опредељују одлуке Извршног одбора Народне банке Србије и активности централне банке [...]
Статистички билтен
Статистички билтен
Месечна публикација, која се састоји од две основне целине: графичког приказа привредних кретања у Републици Србији и статистичког прегледа [...]

Анализе и извештаји

Извештаји из области контроле и надзора

Повремене публикације

 


Извештај о динаризацији финансијског система Србије
21.09.2020. Извештај о динаризацији финансијског система Србије - јун 2020. године
Резултати августовске анкете о инфлационим очекивањима
17.09.2020. Према резултатима августовске анкете, краткорочна и средњорочна инфлациона очекивања финансијског сектора и привреде крећу се у границама циља...
 
Трендови у кредитној активности
04.09.2020. Трендови у кредитној активности - друго тромесечје 2020. године
Анкета о кредитној активности банака – II тромесечје 2020. године
31.08.2020. Резултати анкете и Извештај о резултатима анкете о кредитној активности банака за друго тромесечје 2020. године
Статистички билтен – јул 2020. године
31.08.2020. Статистички билтен – јул 2020. године