latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

01.10.2018.

Упитник о информационом систему финансијске институције за 2018. годину

Упитник о информационом систему финансијске институције намењен је банкама, друштвима за осигурање, друштвима за управљање добровољним пензијским фондовима, даваоцима финансијског лизинга, платним институцијама, институцијама електронског новца и јавном поштанском оператору у делу пословања који се односи на пружање платних услуга и/или издавање електронског новца.

Финансијска институција је дужна да одреди члана највишег руководства који ће бити одговоран за попуњавање упитника и који ће потврдити тачност и потпуност свих датих информација. Потребно је да упитник (MS Excel фајл) буде електронски потписан коришћењем квалификованог електронског сертификата.

Попуњени упитник и пратећи документ (Прилог 2) достављају се електронским путем, најкасније до 9. октобра 2018. године. Банке, друштва за осигурање, даваоци финансијског лизинга, друштва за управљање добровољним пензијским фондовима и јавни поштански оператер попуњени упитник достављају на FTP сервер за размену података Народне банке Србије, а платне институције и институције електронског новца на Центар за размену података доступног, преко интернет странице Народне банке Србије.

Центар за супервизију информационих система