latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

11.10.2019.

Стање девизних резерви и кретања на међубанкарском девизном тржишту у септембру

Бруто и нето девизне резерве Народне банке Србије су током септембра наставиле да расту и на крају септембра 2019. године биле су на новом највишем нивоу крајем месеца од 2000. године, откад се на овај начин прате подаци.

Бруто девизне резерве Народне банке Србије на крају септембра износиле су 13.295,4 милиона евра, што је за 195,5 милиона евра више него у августу.

Бруто девизне резерве су у протеклој години дана (у односу на крај септембра 2018. године) повећане за 2.122,9 милиона евра (највећим делом по основу интервенција Народне банке Србије на домаћем девизном тржишту нето куповином девиза – за 1.985 милиона евра, што је најздравији начин повећања резерви), и то у периоду када се Република Србија нето раздужила по основу девизних кредита и девизних хартија од вредности за 1.667,2 милиона евра.

Девизним резервама на овом нивоу обезбеђује се покривеност новчане масе M1 од 188 одсто и шест месеци увоза робе и услуга, што је двоструко више од стандарда којим се утврђује адекватан ниво покривености увоза робе и услуга девизним резервама.

Нето девизне резерве (девизне резерве умањене за девизна средства банака по основу обавезне резерве и другим основима) на крају септембра износиле су 11.184 милиона евра, што је за 123 милиона евра више него на крају претходног месеца.

Раст бруто девизних резерви Народне банке Србије настављен је и у септембру, и то у амбијенту у којем је држава додатно смањила своје девизне обавезе (нето 94,0 милиона евра) по основу девизних кредита и хартија од вредности, што је допринело даљем смањењу јавног дуга и побољшању његове валутне структуре. Повећање бруто девизних резерви у септембру у највећој мери је резултат прилива по основу интервенција Народне банке Србије на међубанкарском девизном тржишту куповином девиза (295,0 милиона евра), као и ефикасног управљања девизним резервама, донација, девизне обавезне резерве услед уобичајених активности банака и другим основима (у укупном нето износу од 77,9 милиона евра). Наведени приливи у девизне резерве били су више него довољни да надоместе одливе по основу поменутог нето раздужења државе по девизним кредитима и хартијама од вредности и другим основима (у укупном нето износу од 194,4 милиона евра). На повећање девизних резерви у септембру утицао је и позитиван ефекат тржишних фактора у нето износу од 17,0 милиона евра. Обим реализоване трговине девизама на међубанкарском девизном тржишту у септембру износио је 385,9 милиона евра и био је за 233,2 милиона евра мањи него у претходном месецу. У првих девет месеци ове године, у међубанкарској трговини реализовано је укупно 4.192,8 милиона евра.

Посматрано на нивоу месеца, динар је у септембру номинално ојачао према евру за 0,2%, а од почетка ове године за 0,6%. У условима апрецијацијских притисака на девизном тржишту у септембру, Народна банка Србије је интервенисала на међубанкарском девизном тржишту куповином 400 милиона евра како би ублажила прекомерне краткорочне осцилације курса.

Кабинет гувернера