latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

20.10.2019.

Годишња скупштина ММФ-а и Групације Светске банке – Србија посвећена спровођењу реформи и јачању економије

Делегација Србије, коју предводи гувернер Народне банке Србије Јоргованка Табаковић, састала се у Вашингтону с високим представницима Међународног монетарног фонда, као и с представницима великог броја инвеститора. Састанци су организовани у оквиру редовне Годишње скупштине Међународног монетарног фонда и Групације Светске банке

Током састанка с делегацијом Републике Србије, господин Тао Жанг, заменик извршног директора Међународног монетарног фонда, оценио је да је Србија земља препознатљива по посвећености носилаца економске политике спровођењу структурних реформи. Поновио је да ће Међународни монетарни фонд остати поуздан партнер у спровођењу реформи у Србији и током аранжмана који се реализује кроз Инструмент за координацију политике, који је закључен у јулу 2018. године. Жанг је потврдио важност диверсификације српске економије, указујући на успешну промоцију Србије коју је недавно имао прилике да види на кинеској телевизији током интервјуа с гувернером.

Гувернер Јоргованка Табаковић потврдила је да је Србија претходни период искористила за јачање макроекономске стабилности земље, у чему је важну улогу имала пуна координација политика. Као примере, гувернер Јоргованка Табаковић истакла је инфлацију у Србији, која је под контролом – у просеку 2%, јавне финансије, које су уређене, и државу, која снажнo доприноси расту инвестиција у Србији. У условима снажног раста извоза робе и услуга, дефицит текућег рачуна је преполовљен и пету годину у потпуности покривен страним директним инвестицијама, чиме се обезбеђује квалитетно дугорочно финансирање инвестиција. Посебно је истакла и стабилан финансијски систем Србије, који је додатно ојачан смањењем учешћа проблематичних кредита на ниво испод 5%, док је снажан раст кредитне активности по повољним финансијским условима битна подршка привредном расту. Укупан напредак за резултат има и знатно нижу премију ризика Србије, која је у септембру била на најнижем нивоу, испод 50 базних поена, а кредитни рејтинг земље је повећан на корак од инвестиционог рејтинга. Снажно фискално прилагођавање омогућило је и да пад учешћа јавног дуга (на око 50% бруто домаћег производа) буде бржи од очекиваног. На питање Жанга шта сматра кључним разлогом за овакве резултате, гувернер Јоргованка Табаковић истакла је да Србија има предност којом се ретки могу похвалити – усаглашеност монетарне и фискалне политике, што је основ за постизање оваквих резултата, за разлику од других земаља у којим постоји доминација једне политике над другом. „То је темељ који је постављен у време када је председник Владе био Александар Вучић”, рекла је Јоргованка Табаковић. Жанг се сложио с таквом оценом и додао да би други требало да уче на примеру Србије.

Током састанка с директором Сектора за Европу Међународног монетарног фонда Полом Томсеном закључено је да се добра сарадња Србије са овом институцијом наставља и у оквиру актуелног аранжмана с Међународним монетарним фондом, који има саветодавни карактер и не предвиђа коришћење финансијских средстава. Оцењено је да је наша економија показала отпорност на утицаје из међународног окружења. На питање Томсена шта је то што Србију чини знатно отпорнијом на утицаје из окружења, с обзиром на то да упркос слабијој екстерној тражњи бележи високе стопе укупног раста, као и висок извоз, гувернер Јоргованка Табаковић истакла је да су то стабилност и диверсификација – стабилност по којој је Србија препознатљива – политичка, монетарна и финансијска, што су кључни стубови одрживог раста наше економије, као и диверсификација инвестиција у погледу сектора и пројеката, те географска диверсификација. Томсен се сложио и истакао да су политике у Србији данас добре, знатно боље него у периоду пре седам година и да се реформе добро спроводе.

Током састанака на свим нивоима, и оним посвећеним земљама региона, Србија је истакнута као пример земље где се бележе натпросечни резултати на плану раста инвестиција, и приватног сектора и државе, уз добре тенденције на тржишту рада, који се мере снажним растом запослености и растом зарада.

И током овог Годишњег заседања инвеститори су показали велико интересовање за нашу земљу. Према њиховој оцени, оно што Србију издваја и чини је добрим инвестиционим одредиштем јесте добра укупна економска политика, очување ценовне стабилности и фискалне дисциплине, унапређење пословне климе и јачање банкарског сектора. Оцењују и да имају поверења да ће институције Републике Србије остати посвећене очувању континуитета актуелне економске политике. Конкретна потврда да се eкономија Србије сматра стабилном и да има добре перспективе јесте и прилив страних директних инвестиција, који је прошле године износио 8,2% бруто домаћег производа, а током осам месеци ове године њихов прилив је и виши него лане, за 35%.

Током Годишње скупштине на свим нивоима анализирани су и изазови који обликују међународно окружење и оцењено је да ће најбољу позицију у измењеном глобалном амбијенту имати земље које су претходни период искористиле за спровођење реформи и јачање изгледа домаћих привреда.

Кабинет гувернера