latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

06.08.2020.

Плаћање картицом DinaCard на шалтерима Управе за трезор

DinaCard је једина картица у Србији којом је на шалтерима Управе за трезор Министарства финансија могуће без провизије измирити обавезе по основу:

  • пореза на имовину физичких лица, чија трећа рата доспева на наплату 15. августа;
  • годишњег пореза на доходак грађана;
  • пореза на промет моторних возила;
  • пореза на доходак грађана на приход од пољопривреде и шумарства; и
  • доприноса за обавезно социјално осигурање пољопривредника.

Исто тако, на шалтерима Управе за трезор картицом DinaCard могу се измирити и све друге обавезe по основу јавних прихода и обавеза према корисницима јавних средстава, и онима који имају подрачуне у Управи за трезор и онима који имају рачуне у пословним банкама (могу се платити рачуни за струју, рачуни предузећа ЈКП „Инфостан технологије”, ЈКП „Информатика” Нови Сад, Телеком а.д. и сл.), уз ниске провизије.

Такође, порез на имовину физичких лица можете измирити и једноставним скенирањем NBS IPS QR кода с решења на којима постоји овај код.

Сектор за платни систем