latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

25.08.2020.

Настављен знатан раст броја плаћања употребом мобилног банкарства и броја плаћања картицама и електронским новцем у динарима на интернету

Повећан број плаћања најмодернијим средствима плаћања у другом тромесечју ове године показује да бројне реформе које је Народна банка Србије на том плану спровела у последњих неколико година дају резултате. Модеран оквир за платне услуге, снижавање трошкова картичних плаћања и најзад успостављање најсавременије инфраструктуре – платног система за инстант плаћања – били су кључни предуслови да грађани наше земље добију могућност коришћења иновативних платних услуга, као и за знатнији раст безготовинских плаћања у Србији. Пројекти које Народна банка Србије у сарадњи с банкама и привредним субјектима тренутно реализује попут омогућавања инстант плаћања на продајним местима и плаћања скенирањем QR кода на рачунима – доказ су да национални платни систем иде у корак с најразвијенијим земљама на свету, а у одређеним областима и испред њих.

Према достављеним подацима пружалаца платних услуга, у другом тромесечју 2020. године настављен је тренд раста броја корисника електронског и мобилног банкарства, па је тако на крају другог тромесечја 2019. године 2.588.196 корисника (физичких и правних лица) с пружаоцем платних услуга имало уговорену услугу електронског банкарства, а на крају другог тромесечја 2020. године – 2.933.227 корисника, што представља повећање од 13,33%. Раст броја корисника који су уговорили услугу мобилног плаћања још је већи, будући да је на крају другог тромесечја 2019. године 1.580.538 корисника с пружаоцем платних услуга имало уговорену услугу мобилног плаћања, а на крају другог тромесечја 2020. године – 1.921.347 корисника, што је повећање од 21,56%. Ако се посматрају само физичка лица, на крају другог тромесечја 2020. године, број физичких лица који су с пружаоцем платних услуга имали уговорену услугу електронског банкарства повећан је за 13,61% у односу на исто тромесечја претходне године (са 2.333.836 физичких лица на крају дугог тромесечја 2019. године на 2.651.509 физичких лица на крају другог тромесечја 2020), док је тај раст код корисника – правних лица и предузетника износио 10,76% (са 254.360 правних лица и предузетника на крају другог тромесечја 2019. године на 281.718 правних лица и предузетника на крају другог тромесечја 2020). Раст броја корисника – физичких лица који су с пружаоцем платних услуга имали уговорену услугу мобилног плаћања још је већи и износи 21,38% (са 1.549.612 физичких лица на крају другог тромесечја 2019. године на 1.880.854 физичка лица на крају другог тромесечја 2020), док је тај раст за исти период за кориснике – правна лица и предузетнике износио 30,94% (са 30.926 правних лица и предузетника на крају другог тромесечја 2019. године на 40.493 правна лица и предузетника на крају другог тромесечја 2020).

У другом тромесечју 2020. године, у односу на исти период претходне године, број извршених трансакција употребом мобилног банкарства повећан је за чак 49,45% у (са 6.062.250 трансакција у другом тромесечју 2019. године на 9.060.021 трансакцију у другом тромесечју 2020), док је број извршених трансакција употребом електронског банкарства смањен за 2,63% (са 34.566.346 трансакција у другом тромесечју 2019. године на 33.656.918 трансакција у другом тромесечју 2020). Ако се посматрају само трансакције које су иницирала физичка лица, број извршених трансакција употребом мобилног банкарства у истом периоду порастао је за 52,31% (са 5.383.833 трансакције у другом тромесечју 2019. године на 8.200.356 трансакција у другом тромесечју 2020), док је број трансакција које су физичка лица извршила употребом електронског банкарства порастао за 12,22% (са 5.515.814 трансакција у другом тромесечју 2019. године на 6.189.897 трансакција у другом тромесечју 2020). Код трансакција које су иницирали правна лица и предузетници употребом мобилног банкарства, број трансакција је порастао за 26,72% (са 678.417 трансакција у другом тромесечју 2019. године на 859.665 трансакција у другом тромесечју 2020), док је број трансакција које су правна лица и предузетници извршили употребом електронског банкарства смањен за 5,45% (са 29.050.532 трансакције у другом тромесечју 2019. године на 27.467.021 трансакцију у другом тромесечју 2020).

На крају другог тромесечја 2020. године, пружаоци платних услуга прихватали су платне картице на 95.170 POS терминала, што је за 6,49% више него на крају другог тромесечја 2019. године, док је број виртуелних продајних места у истом периоду повећан за 42,06% (са 989 виртуелних продајних места на крају другог тромесечја 2019. године на 1.405 виртуелних продајних места на крају другог тромесечја 2020), а број банкомата је повећан за 3,03%.

Број издатих платних картица на крају другог тромесечја 2020. године износио је 9.118.000, што је за 11,04% више него на крају другог тромесечја 2019. године.

О све већој употреби безготовинских плаћања говори и све већи број трансакција који је извршен платним картицама и на POS терминалима и на интернету. Тако је на прихватној мрежи у Србији у другом тромесечју 2020. године извршено 69.887.676 трансакција на POS терминалима код трговаца у Републици Србији употребом картица које је издао пружалац платних услуга из Србије, што је за 14,73% више него у другом тромесечју 2019. године. Када се посматрају трансакције на POS терминалима код трговаца у Србији употребом картица које није издао пружалац платних услуга из Србије, у другом тромесечју 2020. године извршено је 2.355.639 трансакција, што је за 47,12% мање него у другом тромесечју 2019. године (инострани туристи).

Повећање броја трансакција је још знатније када се посматрају подаци о платним трансакцијама картицама и електронским новцем којима је извршена интернет куповина робе и услуга. Тако је у другом тромесечју 2020. године извршено 4.899.888 трансакција куповине робе и услуга картицама и електронским новцем на интернету у свим валутама, што је за 64,23% више него у другом тромесечју 2019. године. Када се посматрају трансакције платним картицама и електронским новцем за куповину робе и услуга на интернету у динарима (на сајтовима домаћих трговаца), повећање је још веће. У другом тромесечју 2020. године остварено је 3,205.385 трансакција у динарима, што је за 105,59% више него у другом тромесечју 2019. године. Вредност ових трансакција у другом тромесечју 2020. године износила је 7,3 милијарде динара, што је за 77,92% више него у другом тромесечју 2019. године. Број трансакција платним картицама и електронским новцем када је продаја на интернет страницама извршена у еврима износио је 791.847 у другом тромесечју 2020. године, што је за 7,88% више него у другом тромесечју 2019. године. Вредност ових трансакција у другом тромесечју 2020. године износила је 24,6 милиона евра и мања је за 26,8% него у другом тромесечју 2019. године. Број трансакција платним картицама и електронским новцем када је продаја на интернет страницама извршена у америчким доларима износио је 756.664 у другом тромесечју 2020. године, што је за 44,49% више него у другом тромесечју 2019. године, док је вредност ових трансакција у другом тромесечју 2020. године износила 12,6 милиона америчких долара и мања је за 6,57% него у другом тромесечју 2019. године.

Детаљне податке у вези с пружањем платних услуга и издавањем електронског новца за друго тромесечје 2020. године можете пронаћи овде.

Кабинет гувернера